Foto: Lennuliiklusteeninduse AS

10 May 2023

NIB rahastab Eesti investeeringuid piiriülestesse aeronavigatsiooniteenustesse

Põhjamaade Investeerimispank (NIB) ja Lennuliiklusteeninduse AS sõlmisid aastateks 2022–2025 13 miljoni euro suuruse laenu ettevõtte investeerimisprogrammi jaoks.

Programm hõlmab aeronavigatsioonisüsteemide, IT-arenduse, irdtorni tehnoloogia, sidesüsteemide ja muude arenduste ajakohastamist, et parandada lennujuhtimise- ja lennuliiklusteenuste tõhusust.

“Viimased kaks aastat on olnud Lennuliiklusteenidusele keerulised. Selleks, et vastata klientide nõudlusele ja pakkuda aeronavigatsiooniteenuseid kõige tõhusamal, ohutumal ja jätkusuutlikumal viisil, vajame tulevikku suunatud kapitali ja arukaid investeeringuid,“ ütles Lennuliiklusteeninduse tegevjuht Ivar Värk.

Arendustegevuste alla kuulub Lennuliiklusteeninduse ja Soome lennuliiklusteeninduse Fintraffic Air Navigation Services Oy (Fintraffic ANS) loodud piiriülese lennuliikluse korraldamise süsteemi FINEST programmi rakendamine. FINEST programm on esimene omalaadne katse Euroopas ühendada kahe riigi õhuruumid, olles ühtlasi eeskujuks ELi „Ühtse ja digitaalse Euroopa taeva“ (Single European Sky) algatusele. FINESTiga tekib riigipiiriülene efektiivne teenuse võimekus, kus vastavalt vajadusele võivad Eesti lennujuhid juhtida lende Soome õhuruumis ja vastupidi.

„Investeeringud aeronavigatsiooni süsteemidesse on olulised ohutuks ja tõhusaks lennuliiklusteenuste pakkumiseks. Kuna lendude arv kasvab, aitab Eesti ja Soome vahelise õhuruumi ühendamine mitte ainult nõudlust rahuldada, vaid ka keskkonnamõjusid vähendada,“ ütles NIBi asepresident Gunnar Okk.

Investeeringud võimaldavad Lennuliiklusteenindusel lisaks digitaliseerida aeronavigatsiooni teenused Eesti regionaalsetel lennuväljadel Tartus, Kuressaares, Pärnus ja Kärdlas ning edaspidi koordineerida lende ühest irdtornikeskusest samal ajal mitmel lennuväljal, tagades ohutu ja kvaliteetse teenuse sõltumata ilmastikutingimustest.

Lennuliiklusteeninduse AS on uue põlvkonna lennujuhtimisteenuste pakkuja Eestis, mille peakontor asub Tallinnas. Pakume ohutuid ja tõhusaid lennujuhtimisteenuseid koos lennuliikluse korraldamise konsultatsioonide ja koolitusteenustega. Lennuliiklusteeninduse AS tegutseb Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas ja ettevõtte ainuomanikuks on Eesti Vabariik.

NIB on rahvusvaheline finantsasutus, mille omanikeks on kaheksa liikmesriiki: Taani, Eesti, Soome, Island, Läti, Leedu, Norra ja Rootsi. Pank rahastab era- ja avaliku sektori projekte liikmesriikides ja neist väljaspool. NIB-il on kõrgeim võimalik krediidireiting, AAA/Aaa, juhtivate reitinguagentuuridega Standard & Poor’s ja Moody’s.


Lisateabe saamiseks võtke ühendust:

Vilius Girkontas, vanempankur, infrastruktuur, +358 10 618 0240, Vilius.Girkontas@nib.int
Vytautas Brazaitis, kommunikatsioonijuht, +358 10 618 0235, Vytautas.Brazaitis@nib.int

Related resources

09 May 2023

Estonian Air Navigation Services

EUR 13 million

Article

3.8.2023

Setting course for the future of aviation