2 Jul 2013

NIB annab Estlink-2-le veel 10 miljonit eurot

NIB allkirjastas Eesti riigile kuuluva võrguettevõttega Elering AS üle Soome lahe Balti riikide ja Põhjamaade vahele rajatava uue kõrgpingeühenduse Estlink-2 ehitamiseks 20 aastaks 10 miljoni euro suuruse laenulepingu.

Uus laen vähendab Eleringi omafinantseeringu vajadust ja on täienduseks 2010. aastal Eleringiga sama projekti jaoks sõlmitud 25 miljoni euro suurusele laenulepingule.

Uue 650 MW ühenduse ehitamine edeneb kavakohaselt ja peaks kasutusele võetama 2014. aastal. Eesti ja Soome vahelise ühenduse võimsus suureneb kuni 1000 MW-ni ja katab hinnanguliselt rohkem kui kaks kolmandikku Eesti keskmisest aastasest elektritarbimisest.

Ülekandevõimsuse suurenemine on üks Balti riikide ja Nord Pool Spoti vahelise tulevase energiaturu integreerimise eeltingimus. 2005. aastal kaasrahastas NIB üldse esimese Balti riikide ja ELi vahelise ühenduse Estlink-1 ehitust.

„Estlink-2 annab Eestile parema juurdepääsu Põhjamaade Elspoti turule ja võimaldab vähendada Balti riikide sõltuvust põlevkivielektrijaamadest,” ütleb NIB president ja tegevjuht Henrik Normann.

Praegu ehitatakse uut elektriühendust Kirde-Eestis asuva Püssi alajaama ja Lõuna-Soomes asuva Anttila vahele. Kokku 170 km pikkusest ühendusest on 145 km paigaldatud veealuse kaablina merepõhja.

Estlink-2 projekti kogueelarve on umbes 325 miljonit eurot. NIB on varem laenanud projekti tarbeks 40 miljonit eurot Soome riiklikule elektri ülekandesüsteemi operaatorile Fingrid Oy. Uus laen Eleringile kasvatab NIB osaluse 75 miljoni euroni, mis moodustab 23% Estlink-2 projekti kogumaksumusest. Lisaks NIB antud laenudele rahastavad Estlink-2 projekti EL, Fingrid ja Euroopa Investeerimispank.

Põhjamaade Investeerimispank (NIB) on multilateraalne finantsinstitutsioon – NIB omanikud on kaheksa riiki: Eesti, Island, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani. Pank finantseerib era- ja avaliku sektori projekte nii liikmesriikides kui ka väljaspool. Põhjamaade Investeerimispangal on kõrgeim võimalik krediidireiting AAA/Aaa, mis on pangale omistatud juhtivate reitinguagentuuride Standard & Poor’s ja Moody’s poolt.

Lähema teabe saamiseks võtke palun ühendust:

hr Jarno Virtanen, Senior Manager, Transaction and Portfolio Management, tel +358 10 618 0435,

hr Dan-Roald Steinnes, Communications Unit, tel +358 10 618 0399,

Related resources

01 Jul 2013

Elering AS

EUR 10 million