24 Jan 2019

NIB udsteder første nordisk-baltiske blå obligation

Den 24. januar 2019 udstedte NIB sin første nordisk-baltiske blå obligation. Den femårige obligation på 2 mia. SEK emitteres under NIB’s obligations program for miljøobligationer (NIB Environmental Bond Framework) og har fokus på investeringer inden for vandressourceforvaltning og vandbeskyttelse.

NIB’s nordisk-baltiske blå obligation er rettet mod investorer, der ønsker at investere bæredygtigt. Blandt de projekter, der kan komme i betragtning, er spildevandsrensning, forebyggelse af vandforurening samt vandrelateret tilpasning til klimaforandringerne.

Den nordisk-baltiske region er rig på vandressourcer, men menneskelig aktivitet og nye typer forurening belaster i stigende grad vandmiljøet.

Østersøen har været særligt hårdt ramt af eutrofiering som følge af høje niveauer for kvælstof- og fosforudledning, som medfører overdreven plante- og algevækst. Investeringer i spildevandsrensning er derfor en forudsætning for bæredygtig byudvikling i fremtiden.

“NIB har længe spillet en vigtig rolle i genopretningen af Østersøen og banken har i de seneste 15 år finansieret en lang række projekter med positive effekter for havmiljøet og kvaliteten af overflade- og grundvand”, siger Lars Eibeholm, Head of Treasury i NIB.

“NIB har udstedt grønne obligationer i gennem flere år og er den største udsteder af grønne obligationer i Norden. Den blå obligation er endnu mere målrettet og investorerne er bevidste om udfordringerne for regionens vandressourcer – især dem, der påvirker Østersøen”, siger Lars Eibeholm. “Den nordisk-baltiske blå obligation giver investorer mulighed for at gå direkte efter vandrelaterede projekter, som tager fat på disse udfordringer.”

“SEB har fungeret som lead manager for denne transaktion på 2 milliarder SEK som finansiere vand relaterede projekter omkring Østersøen. Obligationen, der blev overtegnet 2 gange, bidrager til at den finansielle sektor får en bedre forståelse for de udfordringer som Østersøens økosystemer møder og hvordan disse kan løses,” siger Christopher Flensborg, chef for Climate & Sustainable Finance for Store Virksomheder & Finansielle institutioner på SEB.

Et af de projekter, der vil modtage finansiering fra den nordisk-baltiske blå obligation, er Nya Slussen-projektet i Stockholm. NIB finansierer ikke bare ren transport-løsninger i trafikknudepunktet Slussen, men også opgraderingen af Slussens sluser. Udvidelsen af sluserne vil øge drænkapaciteten og give plads til højere sluseporte ved at tilføje to større vandkanaler ved siden af sluserne.

Nya Slussen-projektet er et vigtigt tiltag, der skal forebygge oversvømmelser. Det skal gøre det muligt for Stockholm og Mälar-regionen at forberede sig på følgerne af den stigende vandstand i havene og mere ekstreme vejrforhold i fremtiden. Læs mere om projektet på NIB’s hjemmeside.

Se en fælles pressemeddelelse om obligationsudstedelsen PDF her.

NIB er en international finansiel institution, som ejes af otte medlemslande: Danmark, Estland, Finland, Island, Letland, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige projekter i og uden for medlemslandene. NIB har den højest mulige kreditvurdering, AAA/Aaa, hos de førende kreditvurderingsbureauer Standard & Poor’s og Moody’s.

Yderligere oplysninger fås hos:

Jens Hellerup, Head of Funding and Investor Relations, på +358 961 811 401, jens.hellerup@nib.int

Luca De Lorenzo, Head of Sustainability and Mandate, på +358 10 618 0297, luca.delorenzo@nib.int

Jukka Ahonen, Head of Communications, på +358 10 618 0295, jukka.ahonen@nib.int