Foto: European Spallation Source ERIC

31 May 2021

NIB indgår aftale om lån til ESS for materialevidenskabelig forskning

NIB og European Spallation Source European Research Infrastructure Consortium, ESS ERIC, har indgået en åtteårig låneaftale på SEK 507,5 mio. kroner (EUR 50 million) til den indledende driftsfase af neutronforskningsfaciliteten ESS i Lund.

European Spallation Source (ESS) er en multilateral og tværfaglig forskningsfacilitet baseret på verdens mest kraftfulde neutronkilde. ESS er et europæisk konsortium for en forskningsinfrastruktur (ERIC) med Sverige og Danmark som værtslande og i alt 13 medlemslande. Selve forskningsfaciliteten bliver opført i Lund, mens datacenteret (Data Management and Software Centre) skal ligge i København.

På faciliteten kommer forskere til at kunne anvende neutroner til studier af materialer og dermed opnå viden, som kan bruges til udvikling af nye materialer inden for bl.a. fly- og rumteknologi, motorer, plast, energi, telekommunikation, transport, informationsteknologi, biovidenskab og bioteknologi.

Opførelsen og driften af ESS sker i følgende tre faser, som til dels gennemføres samtidig: 1) byggeri, 2) indledende driftsfase, som omfatter instrumentering, installation og ibrugtagning samt 3) operationel drift. Den operationelle drift ventes at gå i gang i 2025.

”Sammen med synkrotronlyslaboratoriet MAX IV i Lund bliver ESS en af de største klynger inden for materialeforskning i Europa. Faciliteten vil på årsbasis blive brugt af op til 5.000 forskere, og der vil også være mulighed for industrielle tilpasninger. Det bidrager til samarbejde og vidensstyring på et tværfagligt plan i regionen”, siger André Küüsvek, administrerende direktør for NIB.

ESS finansieres med bidrag fra de 13 medlemslande. Lånet fra NIB kan beskrives som dækningsfinansiering.

I 2016 bevilligede NIB et overgangslån på 100 mio. euro til byggefasen. I 2018 bevilligede NIB et lån på 30 mio. euro til opførelsen af ESS Campus gennem et lån til SKR Spallation AB.

NIB er et internationalt finansieringsinstitut, som ejes af de otte medlemslande Danmark, Estland, Finland, Island, Letland, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige investeringsprojekter både i og uden for medlemslandene. NIB har den højest mulige kreditværdighed, AAA/Aaa, hos de førende kreditvurderingsbureauer Standard & Poor’s og Moody’s.

For yderligere information, kontakt venligst
Tore Emanuelsson, Senior Banker, +358 10 618 0244, tore.emanuelsson@nib.int

Arild Moen, Communications Manager,+ 358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

Related resources

31 May 2021

European Spallation Source ERIC

EUR 50 million

Article

22.10.2021

European Spallation Source: A glimpse into the future