Image: FLSmidth

13 Oct 2022

NIB indgår bæredygtighedsrelateret låneaftale med FLSmidth

Den Nordiske Investeringsbank (NIB) og FLSmidth & CO A/S har underskrevet en syvårig låneaftale på EUR 150 mio. Lånet er knyttet til FLSmidths bæredygtighedsresultater og klimamål.

Det bæredygtighedsrelaterede lån skal bidrage til at finansiere til FLSmidths ambition om at blive mere bæredygtig på tværs af sine egne aktiviteter og skal understøtte cement- og mineindustrien på dens klimarejse. Virksomheden har fastsat ambitiøse Scope 1, 2 og 3 Science Based Targets (SBT) i overensstemmelse med målet om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C.

”Ved at knytte finansiering til bæredygtighedsresultater understreges FLSmidths engagement i at opfylde virksomhedens klimamål. Med dette lån kan NIB hjælpe med at transformere de vigtige erhvervssektorer, som f.eks. cement- og minedrift, der også skal igennem en grøn omstilling”, siger André Küüsvek, NIB’s President and CEO.

NIB og FLSmidth er blevet enige om at inkludere tre centrale resultatindikatorer (KPI’er) for investeringslånet. KPI’erne omhandler CO2-emissioner fra FLSmidths egne aktiviteter og forsyningskæde.

FLSmidth ønsker således at:

  • være CO2-neutral i egne aktiviteter senest i 2030
  • lægge 30 % af sine udgifter hos leverandører med lignende mål for dekarbonisering
  • reducere downstream Scope 3 drivhusgasemissionerne med 56 % pr. indtægt fra brug af solgte produkter.

”Med vores MissionZero-løfte har vi forpligtet os fuldt ud til at udvikle teknologier og løsninger, der vil gøre det muligt for mine- og cementindustrien at bevæge sig mod nul-emission inden 2030. Da bæredygtighed er en integreret del af alt, hvad vi gør, er det kun naturligt for os at kæde vores finansiering sammen med vores bæredygtighedsambitioner. Dette er første skridt i den retning, og vi er meget tilfredse med NIB’s langsigtede engagement”, siger Roland M. Andersen, Group CFO hos FLSmidth.

Fremskridtet med målene vil blive målt årligt. Afhængigt af om disse mål nås, vil prisen på lånet enten falde eller stige.

FLSmidth leverer bæredygtig produktivitet til den globale mine- og cementindustri. Virksomheden leverer maskin-, udstyrs- og serviceløsninger, der gør det muligt for kunderne at forbedre deres resultater, reducere omkostningerne og mindske miljøpåvirkningerne. Virksomheden opererer over hele verden og har over 12.000 medarbejdere i mere end 60 lande. I 2021 havde FLSmidth en omsætning på DKK 17,6 mia. MissionZero er FLSmidths bæredygtighedsambition om nul emissioner inden for minedrift og cement senest i 2030.

NIB er en international finansiel institution, der er ejet af otte medlemslande: Danmark, Estland, Finland, Island, Letland, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige investeringsprojekter i og uden for medlemslandene. NIB har den højest mulige kreditværdighed, AAA/Aaa, hos de førende kreditvurderingsinstitutter Standard & Poor’s og Moody’s. Besøg os på www.nib.int.

For yderligere information, kontakt venligst
Søren Hovgaard, Country Lead Denmark, Senior Advisor, på +45 4081 3575, soren.hovgaard@nib.int

Lotta Forssell, Senior Communications Officer, på tlf. +358 10 618 0498, lotta.forssell@nib.int

Related resources

13 Oct 2022

FLSmidth & Co. A/S

EUR 150 million

Article

26.1.2023

Building a New York in terms of cement every third day