Energinet Hove Foto: Energinet

12 Apr 2023

NIB indgår aftale om 10-årigt lån for at styrke Energinets forsyningssikkerhed

NIB indgår en 10-årig låneaftale med den danske TSO-virksomhed Energinet om at finansiere installationen af nye højspændingsstationer samt renovering og opgradering af eksisterende højspændingsstationer i Danmark i perioden 2023-2025.

Lånet på DKK 1 mia. skal bidrage til at finansiere installationen af 10 nye højspændingsstationer og renoveringen eller opgraderingen af 45 eksisterende højspændingsstationer i Danmark i overensstemmelse med Energinets investerings- og finansieringsplan for 2023-2025, som er godkendt af regeringen.

Det samlede beløb, der skal investeres i nye og renoverede højspændingsstationer i 2023-25, er på DKK 6.190 mio., hvoraf NIB finansierer cirka 16 procent. Investeringerne i højspændingsstationer vil forberede elnettet på yderligere udbygning af vedvarende energi, styrke modstandsdygtigheden i det danske elnet og reducere varigheden af afbrydelser.

Investeringen i netkapaciteten vil også muliggøre og understøtte elektrificeringen af industrien og samfundet i Danmark og andre NIB-medlemslande.

”Denne investering vil bidrage til Danmarks energiforsyningssikkerhed og driftseffektivitet i transmissionsnettet, som er en kritisk infrastruktur og en væsentlig forudsætning for transformationen mod et grønnere Danmark,” siger André Küüsvek, NIB President og CEO.

Energinet ejer og driver det overordnede el- og gasnet i Danmark og har ansvaret for sikker energi til landets borgere, virksomheder og institutioner. Energinet blev etableret i 2005 og er en selvstændig, offentlig virksomhed under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

”NIB er en værdsat samarbejdspartner gennem flere år og Energinet er derfor glade for at NIB endnu engang bidrager til at understøtte Energinets ambitioner i den grønne omstilling,” siger Torben Thyregod, økonomidirektør i Energinet.

NIB og Energinet har tidligere indgået to 10-årige låneaftaler om medfinansiering af opførelsen af Viking Link, en 760 km lang jævnstrømsforbindelse med en kapacitet på 1,4 GW mellem Danmark og Storbritannien.

NIB er en international finansiel institution, der er ejet af otte medlemslande: Danmark, Estland, Finland, Island, Letland, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige investeringsprojekter i og uden for medlemslandene. NIB har den højest mulige kreditvurdering, AAA/Aaa, hos de førende kreditvurderingsinstitutter Standard & Poor’s og Moody’s. Besøg os på www.nib.int.


For yderligere information kontakt venligst:
Søren Hovgaard, Country Lead Denmark, Senior Advisor, +45 4081 3575, Soren.Hovgaard@nib.int

Sebastian Påwals, Director of Public Sector & Utilities, +358 10 618 0527, Sebastian.Pawals@nib.int

Arild Moen, Associate Director, Communications, +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

For Energinet

Jesper Nørskov Rasmussen, Pressechef, +45 23 33 85 75, jnr@energinet.dk

Morten Falkesgaard Jørgensen, Senior Manager, +45 23 33 89 23, mfa@energinet.dk

Related resources

11 Apr 2023

Energinet

EUR 134.4 million