Bastø Electric er 139,2 meter lang og 21 meter bred og har plads til 600 passagerer og 200 biler eller 24 lastbiler.

7 Apr 2022

NIB finansierer EQT-ejede Molslinjen and Torghattens transformation til bæredygtighed i Danmark og Norge

NIB har underskrevet en 7-årig låneaftale med en EQT-ejet virksomhed med henblik på finansiering af anlægsinvesteringer i elektriske færger drevet af Molslinjen A/S i Danmark og Torghatten AS i Norge.

Lånet på 84,71 mio. euro, der til fulde opfylder kriterierne for finansiering via provenuet fra NIB’s grønne obligationer, er vigtigt i forhold til at realisere EQT Infrastructures investeringsprogram for færger i perioden 2021-2026.

EQT Infrastructure samler de to førende færgeselskaber, Molslinjen og Torghatten, i en fælles holdingvirksomhed og skaber dermed en fællesnordisk infrastrukturgigant inden for transport mellem øer og fastland. Den fælles enhed vil blive den førende maritime transportvirksomhed beliggende i en af de mest attraktive og kreditværdige regioner med en stærk og robust finansiel profil, som understøttes af robust cash flow-synlighed og en meget diversificeret rute- og kontraktportefølje.

“Vi tilbyder finansiering af ny teknologi og er derfor glade for at vi med denne låneaftale med EQT kan finansiere Torghattens og Molslinjens elektriske fartøjer. Ved at finansiere elektrificeringen af disse færger er vi med til at udfase fossile brændstoffer og skabe mere bæredygtig færgetransport. Samtidig bidrager vi til at Danmark og Norge når nationale mål om at dekarbonisere transportsektor i overensstemmelse med Paris-aftalen,” siger André Küüsvek, President og CEO for NIB.

NFI Borrower AS er ejet af den svenske kapitalfond EQT AB.

NIB er en international finansiel institution, der er ejet af otte medlemslande: Danmark, Estland, Finland, Island, Letland, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige investeringsprojekter i og uden for medlemslandene. NIB har den højest mulige kreditvurdering, AAA/Aaa, hos de førende kreditvurderingsinstitutter Standard & Poor’s og Moody’s.

For yderligere information kontakt venligst
Harald Rokke, Director, Team Coordinator, Infrastructure & Project Finance, på +358 10 618 0286, harald.rokke@nib.int

Arild Moen, Communications Manager, +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

Related resources

31 Mar 2022

NFI Borrower AS

EUR 84.71 million