Billede: DSB

10 Nov 2020

NIB finansierer elektrificeret jernbanetransport i Danmark

Den Nordiske Investeringsbank (NIB) og det statsejede jernbaneselskab DSB har underskrevet en låneaftale på EUR 400 millioner til finansiering af anskaffelsen af elektrificeret rullende materiel i perioden 2020–2025.

Det 15-årige lån skal finansiere 42 nye ellokomotiver og mere end 100 togstammer og passager togvogne. Investeringen er en del af et tiårigt program, der har til formål at erstatte virksomhedens aldrende togvogne og reducere CO2-udledningen til nul inden 2030.

Udvidelsen af det rullende materiel ventes at øge pålideligheden og servicekvaliteten samt forbedre de regionale og internationale forbindelser. DSB starter også udfasningen af diesellokomotiver og ældre togstammer.

“Investeringen er et vigtigt skridt mod realiseringen af regeringens politik for CO2-udledning og er en reaktion på en reaktion på det forventede øgede antal passagerer, der vil bruge offentlig transport i de kommende år. Bedre forbindelser og en mere effektiv service bidrager til en bæredygtig overgang for togtransporten i fremtiden”, siger Henrik Normann, President & CEO for NIB.

”Modernisering af togflåden i Danmark er et væsentligt bidrag til den grønne omstilling. De medfølgende investeringer er store og vil strække sig over lang tid. Netop derfor er DSB glad for samarbejdet og den tillid NIB viser ved at yde langfristet finansiering. Det er et meget tilfredsstillende at DSB på den måde får blåstemplet vores initiativer og planer for mere bæredygtig transport og at vi kan tiltrække kapital fra en af de mest troværdige långivere på markedet,” siger Flemming Jensen, Administrerende direktør i DSB.

DSB er en selvstændig offentlig virksomhed (SOV) under Transport- og Boligministeriet. DSB er det vigtigste passagertrafikselskab i landet og står for den regionale togdrift, transport over lange distancer samt S-togsdriften. Selskabets samlede markedsandel inden for jernbanetrafik udgør ca. 75 %.

NIB er et internationalt finansieringsinstitut, som ejes af otte medlemslande: Danmark, Estland, Finland, Island, Letland, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige investeringsprojekter i og uden for medlemslandene. NIB har den højest mulige kreditvurdering, AAA/Aaa, hos de førende kreditvurderingsselskaber Standard & Poor’s og Moody’s.

Yderligere oplysninger fås ved at kontakte

Stefán Jón Fridriksson, Senior Manager, Lending, på +358 10 618 0512, stefan.jon.fridriksson@nib.int
Vytautas Brazaitis, Communications Unit, på tlf. +358 10 618 0235, vytautas.brazaitis@nib.int

Related resources

09 Nov 2020

Danish State Railways

EUR 400 million

Article

9.12.2020

CFO interview: Danish railway on track to carbon neutrality