News and media

Press Release

The Vamma hydropower plant. Photo: E-CO Energi Holding AS

13.12.2018

NIB co-financing hydropower projects in Norway

Press Release

Vamma-vannkraftverket i Østfold. Foto: E-CO Energi Holding AS

13.12.2018

NIB samfinansierer vannkraftprosjekter i Norge

Press Release

13.12.2018

NIB and Liedon Säästöpankki agree on second loan programme

Press Release

13.12.2018

NIB ja Liedon Säästöpankki sopivat toisesta lainaohjelmasta

Press Release

13.12.2018

NIB och Lundo Sparbank avtalar om ett andra låneprogram

Press Release

Henrik Normann, NIB President & CEO, and Jari Kinnunen, CFO at Elisa. Photo: Elisa.

12.12.2018

NIB financing Elisa’s 4G & 5G network investments in Finland and Estonia

Press Release

NIB:n toimitusjohtaja Henrik Normann ja Elisan talous- ja rahoitusjohtaja Jari Kinnunen. Kuva: Elisa

12.12.2018

NIB rahoittaa Elisan 4G- ja 5G-verkkoinvestointeja Suomessa ja Virossa

Press Release

Henrik Normann, verkställande direktör för NIB, och Jari Kinnunen, finanschef på Elisa. Bild: Elisa.

12.12.2018

NIB finansierar Elisas investeringar i näten för 4G och 5G i Finland och Estland

Press Release

Visualization: Lietuvos Pastas

11.12.2018

NIB funds new automated logistics centre for Lithuanian Post

 

Media enquiries

Contact information—NIB Communications

Read more
 

Media bank

Logo, image gallery, publications

Read more