News and media

Press Release

Laddstationer för elbilar kommer att installeras i Mäntsälä

21.10.2019

NIB och Nivos Energia förbättrar infrastrukturen för el och vatten i Mäntsälä

Press Release

Charching stations for electrical cars will be installed in Mäntsälä

21.10.2019

NIB and Nivos Energia improve energy and water infrastructure in Mäntsälä, Finland

Press Release

Sähköautojen latauspisteet asennetaan Mäntsälään.

21.10.2019

NIB ja Nivos Energia kehittävät energia- ja vesi-infraa Mäntsälässä

Press Release

NIB visiting the Mälaren combined heat and power plant in Västerås.

21.10.2019

NIB funding renewable heat and power production in Västerås, Sweden

Press Release

21.10.2019

NIB finansierar förnybar kraftvärmeproduktion i Västerås

Press Release

2.10.2019

NIB funds Danish research into sugar beet

Press Release

10.9.2019

NIB funds high-speed broadband network expansion in Norway

Press Release

10.9.2019

NIB finansierer utvidelse av høyhastighets bredbåndsnett i Norge

Press Release

3.9.2019

NIB and Sparbanken Nord finance SMEs in northern Sweden

 

Media enquiries

Contact information—NIB Communications

Read more
 

Media bank

Logo, image gallery, publications

Read more