News and media

Press Release

Solenergiprojekt i västra Ukraina. Bild: Bo Nyhus, NEFCO

26.11.2019

NIB och NEFCO finansierar investeringar i förnybar energi i Östeuropa

Press Release

Solar energy in Lviv region, Western Ukraine. Image: Bo Nyhus, NEFCO

26.11.2019

NIB and NEFCO finance renewable energy investments in Eastern Europe

Press Release

25.11.2019

NIB joins the Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System

Press Release

25.11.2019

NIB finansierar utbyggnad av vatteninfrastruktur i Sverige

Press Release

25.11.2019

NIB finances water infrastructure capacity increase in Sweden

Press Release

Skebäcksverket wastewater treatment plant. Photo: Terése Andersson

13.11.2019

NIB signs framework loan agreement for water infrastructure improvements in Örebro, Sweden

Press Release

Skebäcksverket. Bild: Terése Andersson

13.11.2019

NIB undertecknar ramavtal för att finansiera vatten och avlopp i Örebro

Press Release

Tampere Region Central Treatment Plant

7.11.2019

NIB agrees to finance water infrastructure in Tampere, Finland

Press Release

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo

7.11.2019

NIB rahoittaa vesi-infrastruktuurin rakentamista Tampereella

 

Media enquiries

Contact information—NIB Communications

Read more
 

Media bank

Logo, image gallery, publications

Read more