News and media

Press Release

Räddningtjänst i Lappland. Bild: Lapplands sjukvårdsdistrikt

27.6.2019

NIB finansierar utbyggnad av centralsjukhus i Rovaniemi

Press Release

A rescue operation in Finnish Lapland. Photo: Lapland Hospital District

27.6.2019

NIB funds the expansion of central hospital in Finnish Lapland

Press Release

SCA Östrand plant Photo: SCA

18.6.2019

NIB finances one of the world’s largest bleached softwood kraft pulp mill in Sweden

Press Release

SCAs massafabrik i Östrand Foto: SCA

18.6.2019

NIB finansierar ett av världens största bruk för blekt sulfatmassa i Sverige

Press Release

Norrvatten's purification station. Photo: Norrvatten

17.6.2019

NIB agrees to finance fresh water supply improvements in Stockholm region

Press Release

Görvälnverket i Norrvatten. Bild: Norrvatten

17.6.2019

NIB tecknar låneramavtal för förbättring av vattenförsörjningen i Storstockholm

Press Release

27.5.2019

Nordic and Baltic ministers approve NIB's 2018 results and changes to Statutes

Press Release

23.5.2019

NIB and Bancomext finance renewables in Mexico

Press Release

29.4.2019

NIB finances new primary school in Laholm, Sweden

 

Media enquiries

Contact information—NIB Communications

Read more
 

Media bank

Logo, image gallery, publications

Read more