News and media

Press Release

19.7.2019

NIB finansierer udviklingen af lufthavne i Grønland

Press Release

The Färgskrapan building in Sollentuna. Visualisation: ON Arkitekter.

9.7.2019

NIB funds sustainable office buildings owned by Vacse in Sweden

Press Release

Sollentunas nya tingshus "Färgskrapan". Visualisering: ON Arkitekter.

9.7.2019

NIB finansierar hållbara kontorshus som ägs av Vacse i Sverige

Press Release

8.7.2019

NIB udsteder en fastforrentet obligation på DKK 1 milliard

Press Release

8.7.2019

NIB issues DKK 1 billion fixed rate bond

Press Release

From left: Thomas Wrangdahl, Head of Lending at NIB; Henrik Normann, NIB President & CEO; and Heikki Niemeläinen, CEO at MBG

27.6.2019

NIB beviljar kreditlöfte till finska Kommunernas garanticentral

Press Release

From left: Thomas Wrangdahl, Head of Lending at NIB; Henrik Normann, NIB President & CEO; and Heikki Niemeläinen, CEO at MBG

27.6.2019

NIB provides stand-by credit facility to Finnish Municipal Guarantee Board

Press Release

From left: Thomas Wrangdahl, Head of Lending at NIB; Henrik Normann, NIB President & CEO; and Heikki Niemeläinen, CEO at MBG

27.6.2019

NIBiltä valmiusluottosopimus Kuntien takauskeskukselle

Press Release

Helikopteri pelastustehtävässä Lapissa. Kuva: Lapin sairaanhoitopiirin Ky

27.6.2019

NIB rahoittaa Lapin keskussairaalan laajennusta

 

Media enquiries

Contact information—NIB Communications

Read more
 

Media bank

Logo, image gallery, publications

Read more