News and media

Press Release

31.10.2019

NIB and Westra Wermlands Sparbank launch new loan programme for SMEs in Sweden

Press Release

Photo: Fingrid Oyj

22.10.2019

NIB finances upgrades to transmission grid in Finland

Press Release

Kuva: Fingrid Oyj

22.10.2019

NIB rahoittaa sähkönsiirtoverkon vahvistamista Suomessa

Press Release

Laddstationer för elbilar kommer att installeras i Mäntsälä

21.10.2019

NIB och Nivos Energia förbättrar infrastrukturen för el och vatten i Mäntsälä

Press Release

Charching stations for electrical cars will be installed in Mäntsälä

21.10.2019

NIB and Nivos Energia improve energy and water infrastructure in Mäntsälä, Finland

Press Release

Sähköautojen latauspisteet asennetaan Mäntsälään.

21.10.2019

NIB ja Nivos Energia kehittävät energia- ja vesi-infraa Mäntsälässä

Press Release

NIB visiting the Mälaren combined heat and power plant in Västerås.

21.10.2019

NIB funding renewable heat and power production in Västerås, Sweden

Press Release

21.10.2019

NIB finansierar förnybar kraftvärmeproduktion i Västerås

Press Release

2.10.2019

NIB funds Danish research into sugar beet

 

Media enquiries

Contact information—NIB Communications

Read more
 

Media bank

Logo, image gallery, publications

Read more