News and media

Press Release

Sähköautojen latauspisteet asennetaan Mäntsälään.

21.10.2019

NIB ja Nivos Energia kehittävät energia- ja vesi-infraa Mäntsälässä

Press Release

NIB visiting the Mälaren combined heat and power plant in Västerås.

21.10.2019

NIB funding renewable heat and power production in Västerås, Sweden

Press Release

21.10.2019

NIB finansierar förnybar kraftvärmeproduktion i Västerås

Press Release

2.10.2019

NIB funds Danish research into sugar beet

Press Release

10.9.2019

NIB funds high-speed broadband network expansion in Norway

Press Release

10.9.2019

NIB finansierer utvidelse av høyhastighets bredbåndsnett i Norge

Press Release

3.9.2019

NIB and Sparbanken Nord finance SMEs in northern Sweden

Press Release

3.9.2019

NIB och Sparbanken Nord finansierar SMF i norra Sverige

Press Release

Henrik Normann, NIB President & CEO. Photo: Marjo Koivumäki

30.8.2019

NIB publishes Interim Financial Report January–June 2019

 

Subscribe to press releases

Fill in the contact form to receive information on NIB's activities

Read more
 

Media enquiries

Contact information - NIB Communications

Read more
 

Media bank

Logo, image gallery and publications

Read more