News and media

Press Release

1.11.2019

NIB and Falkenbergs Sparbank jointly support SME growth and environmental projects

Press Release

1.11.2019

NIB och Falkenbergs Sparbank samarbetar för att stödja SMF tillväxt och miljöprojekt

Press Release

31.10.2019

NIB publishes interim management statement January–September 2019

Press Release

31.10.2019

NIB och Westra Wermlands Sparbank avtalar om nytt låneprogram för svenska små och medelstora företag

Press Release

31.10.2019

NIB and Westra Wermlands Sparbank launch new loan programme for SMEs in Sweden

Press Release

Photo: Fingrid Oyj

22.10.2019

NIB finances upgrades to transmission grid in Finland

Press Release

Kuva: Fingrid Oyj

22.10.2019

NIB rahoittaa sähkönsiirtoverkon vahvistamista Suomessa

Press Release

Laddstationer för elbilar kommer att installeras i Mäntsälä

21.10.2019

NIB och Nivos Energia förbättrar infrastrukturen för el och vatten i Mäntsälä

Press Release

Charching stations for electrical cars will be installed in Mäntsälä

21.10.2019

NIB and Nivos Energia improve energy and water infrastructure in Mäntsälä, Finland

 

Subscribe to press releases

Fill in the contact form to receive information on NIB's activities

Read more
 

Media enquiries

Contact information - NIB Communications

Read more
 

Media bank

Logo, image gallery and publications

Read more