News and media

Press Release

Borraggregat. Bild: Epiroc.

6.2.2019

NIB finansierar Epirocs innovationsinsatser i Sverige

Press Release

The Bridge Hospital. Visualisation: HUS.

31.1.2019

NIB lends to Finland’s largest medical campus project in Helsinki

Press Release

Siltasairaala Meilahdessa. Kuva: HUS.

31.1.2019

NIB lainoittaa Suomen suurinta sairaalahanketta

Press Release

Brosjukhuset. Visualisering: HUS.

31.1.2019

NIB beviljar lån till Finlands största sjukhusbygge i Helsingfors

Press Release

29.1.2019

NIB finances improved wastewater treatment for Oslo, Norway

Press Release

29.1.2019

NIB finansierer forbedret rensing av avløpsvann for Oslo

Press Release

24.1.2019

NIB issues first Nordic–Baltic Blue Bond

Press Release

24.1.2019

NIB udsteder første nordisk-baltiske blå obligation

Press Release

24.1.2019

NIB ger ut den första nordisk–baltiska blå obligationen

 

Media enquiries

Contact information—NIB Communications

Read more
 

Media bank

Logo, image gallery, publications

Read more