News and media

Press Release

27.10.2017

NIB funds new hospital in Kainuu, eastern Finland

Press Release

27.10.2017

NIB rahoittaa Kainuun uuden sairaalan rakentamista

Press Release

27.10.2017

NIB finansierar nytt sjukhus i Kajanaland i östra Finland

Press Release

24.10.2017

NIB finances extension to North Karelia central hospital in eastern Finland

Press Release

24.10.2017

NIB finansierar utbyggnad av Norra Karelens centralsjukhus i östra Finland

Press Release

Siun Sote

24.10.2017

NIB rahoittaa Pohjois-Karjalan keskussairaalan laajennusta

Press Release

20.10.2017

NIB and Sparebank 1 SR-Bank open new SME facility in Norway

Press Release

20.10.2017

NIB og Sparebank 1 SR-Bank åpner nytt låneprogram for små og mellomstore bedrifter

Press Release

18.10.2017

NIB finansierer økt vannkraftkapasitet i Norge

 

Media enquiries

Contact information—NIB Communications

Read more
 

Media bank

Logo, image gallery, publications

Read more