Šiaurės investicijų bankas

Tarptautinė Šiaurės ir Baltijos šalių finansų institucija

 

 

Šiaurės investicijų banko (NIB) vizija – klestintis ir tvarus Šiaurės ir Baltijos šalių regionas. NIB finansuoja šių šalių produktyvumą didinančius bei jų aplinką tausojančius projektus.Tolimesnė valstybių narių ekonomikų integracija yra vienas pagrindinių banko tikslų. Stiprinant valstybių narių produktyvumą, NIB finansuoja projektus šiose srityse:

  • technologijų pažanga ir inovacijos
  • žmogiškasis kapitalas ir vienodos ekonominės galimybės
  • infrastruktūros gerinimas
  • rinkos efektyvumas ir verslo aplinka

Aplinkos tausojimo tikslais, NIB skolina projektams, skatinantiems

  • taršos mažinimą
  • prevencines priemones
  • efektyvų išteklių naudojimą
  • švarių technologijų vystymą
  • klimato kaitos mažinimą

Bankas savo klientams siūlo ilgalaikes paskolas rinkos sąlygomis privačiame ir viešame sektoriuose. Projektai, kurių finansavimas svarstomas, vertinami atsižvelgiant į tvarumo perspektyvą.

NIB HQ Helsinki

NIB yra tarptautinė finansų institucija, kurios akcininkės yra Danijos, Estijos, Islandijos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos, Suomijos ir Švedijos vyriausybės. Bankas teikia paskolas tiek valstybėse narėse, tiek už jų ribų. 

Lėšas paskoloms NIB skolinasi tarptautinėse kapitalo rinkose. NIB obligacijoms suteikti aukščiausi kredito reitingai.