NIB Nordic Investment Bank

Nordiska investeringsbanken

Nordiska investeringsbanken

De nordiska och baltiska ländernas internationella finansinstitution

NIB:s vision är en framgångsrik och hållbar nordisk-baltisk region. NIB finansierar projekt som förbättrar konkurrenskraften och miljön i de nordiska och baltiska länderna.

För att förbättra medlemsländernas konkurrenskraft stödjer NIB-finansierade projekt produktivitetstillväxt genom

  • tekniska framsteg och innovation
  • utveckling av det mänskliga kapitalet
  • förbättringar i infrastruktur
  • ökad marknadseffektivitet

Beträffande miljön ger NIB lån till projekt som leder till

  • förbättrad resurseffektivitet
  • utveckling av en konkurrenskraftig lågkolsekonomi
  • skydd av miljön och ekosystemservice
  • utveckling av ren teknologi

Banken erbjuder långfristiga lån och garantier på marknadsmässiga villkor till sina kunder inom den privata och offentliga sektorn. Projekt som NIB överväger att finansiera utvärderas från ett hållbarhetsperspektiv.

NIB är en internationell finansinstitution som ägs av Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken har utlåningsverksamhet både inom och utanför medlemsländerna.

Banken anskaffar medlen för sin utlåning genom upplåning på de internationella kapitalmarknaderna. NIB:s obligationer har högsta möjliga kreditvärdighet.

  • AR2016

News

NIB and SpareBank 1 Østlandet open SME loan facility in Norway

The funds under a new loan programme will be onlent for SME investments as well as for environmental projects in eastern Norway.

17 Oct 2017

NIB-financed wastewater treatment plant opens in St Petersburg, Russia

On 10 October, the city of Saint Petersburg, Russia, opened its upgraded Northern Wastewater Treatment Plant as part of a large investment programme aimed at improving the environmental status of the Baltic Sea.

10 Oct 2017

NIB in January–August 2017: Steady demand for long-term financing

In the first eight months of the year, NIB experienced good demand for long-term financing from the municipal sector in the Bank’s member countries. NIB publishes the Interim Management Statement for Jan-Aug 2017.

10 Oct 2017


MORE NEWS