NIB Nordic Investment Bank

Nordiska investeringsbanken

Nordiska investeringsbanken

De nordiska och baltiska ländernas internationella finansinstitution

NIB:s vision är en framgångsrik och hållbar nordisk-baltisk region. NIB finansierar projekt som förbättrar konkurrenskraften och miljön i de nordiska och baltiska länderna.

För att förbättra medlemsländernas konkurrenskraft stödjer NIB-finansierade projekt produktivitetstillväxt genom

  • tekniska framsteg och innovation
  • utveckling av det mänskliga kapitalet
  • förbättringar i infrastruktur
  • ökad marknadseffektivitet

Beträffande miljön ger NIB lån till projekt som leder till

  • förbättrad resurseffektivitet
  • utveckling av en konkurrenskraftig lågkolsekonomi
  • skydd av miljön och ekosystemservice
  • utveckling av ren teknologi

Banken erbjuder långfristiga lån och garantier på marknadsmässiga villkor till sina kunder inom den privata och offentliga sektorn. Projekt som NIB överväger att finansiera utvärderas från ett hållbarhetsperspektiv.

NIB är en internationell finansinstitution som ägs av Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken har utlåningsverksamhet både inom och utanför medlemsländerna.

Banken anskaffar medlen för sin utlåning genom upplåning på de internationella kapitalmarknaderna. NIB:s obligationer har högsta möjliga kreditvärdighet.

  • AR2016

News

NIB co-hosts Nordic Finance Day COP23 on 14 November

NIB is co-hosting the Nordic Finance Day on 14 November at the UN Climate Summit COP23 in Bonn, Germany. The programme is being held at the Nordic Pavilion.

1 Nov 2017

NIB-financed Helsinki–Espoo metro line launched in Finland

On 18 November, the Helsinki city transport operator HKL launched a 14-kilomtre extension of Helsinki metro line into the city of Espoo.

18 Nov 2017

NIB funds advanced metering and power grid upgrades in Norway

A loan to the Norwegian regional utility Glitre Energi AS will finance the roll-out of an advanced smart metering system and regional and distribution power grid upgrades.

16 Nov 2017


MORE NEWS