Pohjoismaiden Investointipankki

Pohjoismaiden ja Baltian maiden kansainvälinen rahoituslaitos

 

Pohjoismaiden Investointipankin (NIB) visiona on vauras ja kestävän kehityksen mukainen Pohjoismaiden ja Baltian maiden alue. Pohjoismaiden Investointipankki rahoittaa tuottavuutta parantavia ja ympäristölle hyödyllisiä hankkeita. Jäsenmaidensa tuottavuuden edistämiseksi NIBin rahoittamat projektit keskittyvät:

  • tekniikkaan ja innovointiin
  • inhimilliseen pääomaan ja yhtäläisiin taloudellisiin mahdollisuuksiin
  • infrastruktuuriin
  • markkinoiden tehokkuuteen ja liiketoimintaympäristöön

Ympäristöä hyödyttääkseen NIB lainoittaa projekteja, jotka tähtäävät:

  • päästöjen vähentämiseen
  • ennaltaehkäisyyn
  • resurssitehokkuuteen
  • edistämään puhdasta teknologiaa
  • ilmastonmuutoksen lieventämiseen

Pankki tarjoaa sekä yksityisen että julkisen sektorin asiakkaille pitkäaikaisia lainoja kilpailukykyisin markkinaehdoin. NIB arvioi kaikki rahoittamansa projektit kestävän kehityksen näkökulmasta.

NIB on Islannin, Latvian, Liettuan, Norjan, Ruotsin, Suomen, Tanskan ja Viron yhdessä omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankilla on luotonantoa sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. 

NIB hankkii luotonannossaan tarvitsemansa varat kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta. NIBin joukkovelkakirjalainoilla on paras mahdollinen luottokelpoisuusluokitus.