Põhjamaade Investeerimispank

Põhja- ja Baltimaade ühine rahvusvaheline finantsinstitutsioon

 

NIBi visiooniks on tagada edukas ja jätkusuutlik Põhja- ja Baltimaade piirkond. NIB rahastab projekte, mis tõstavad tootlikkust ning parendavad Põhja- ja Baltimaade keskkonda. Panga tegevuse üheks lisaeesmärgiks on ka liikmesmaade majanduste omavaheline lõimumine. Oma liikmesmaade tootlikkuse kasvu toetamiseks keskenduvad NIBi poolt rahastatavad projektid järgmistele valdkondadele:

  • tehnoloogiline areng ja innovatsioon
  • inimkapital ja võrdsed majanduslikud võimalused
  • taristu parendamine
  • turuefektiivsus ja ettevõtluskeskkond

Keskkonna parendamise eesmärgil laenab NIB raha projektidele, mis toetavad:

  • saaste vähendamist
  • ennetavaid meetmeid
  • ressursitõhusust
  • puhaste tehnoloogiate arendamist
  • kliimamuutuste leevendamist

Pank pakub oma era- ja avaliku sektori klientidele pikaajalisi laene ja garantiisid turutingimustel. Kõiki projekte, mille rahastamist kaalutakse, hinnatakse eraldi ka jätkusuutlikkuse seisukohat.

NIB on rahvusvaheline finantsinstitutsioon, mille kaasomanikud on Eesti, Island, Läti, Leedu, Norra, Rootsi, Soome ja Taani. Pank annab laene nii oma liikmesriikidele kui ka nendest väljapoole. 

Projektide rahastamiseks vajaminevad vahendid laenab NIB rahvusvahelistelt kapitaliturgudelt. NIB võlakirjadel on kõrgeim võimalik krediidireiting.