NIB Nordic Investment Bank

Nordiska investeringsbanken

Nordiska investeringsbanken

De nordiska och baltiska ländernas internationella finansinstitution

NIB:s vision är en framgångsrik och hållbar nordisk-baltisk region. NIB finansierar projekt som förbättrar konkurrenskraften och miljön i de nordiska och baltiska länderna.

För att förbättra medlemsländernas konkurrenskraft stödjer NIB-finansierade projekt produktivitetstillväxt genom

  • tekniska framsteg och innovation
  • utveckling av det mänskliga kapitalet
  • förbättringar i infrastruktur
  • ökad marknadseffektivitet

Beträffande miljön ger NIB lån till projekt som leder till

  • förbättrad resurseffektivitet
  • utveckling av en konkurrenskraftig lågkolsekonomi
  • skydd av miljön och ekosystemservice
  • utveckling av ren teknologi

Banken erbjuder långfristiga lån och garantier på marknadsmässiga villkor till sina kunder inom den privata och offentliga sektorn. Projekt som NIB överväger att finansiera utvärderas från ett hållbarhetsperspektiv.

NIB är en internationell finansinstitution som ägs av Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken har utlåningsverksamhet både inom och utanför medlemsländerna.

Banken anskaffar medlen för sin utlåning genom upplåning på de internationella kapitalmarknaderna. NIB:s obligationer har högsta möjliga kreditvärdighet.

  • AR2015

News

NIB finances Wärtsilä’s acquisition of Eniram and American Hydro

A loan to the Finnish Wärtsilä Corporation will finance its expansion into hydro-industrial services and strengthen its digital product portfolio.

16 Feb 2017

NIB funds prosthetic and orthotic R&D in Iceland

A loan to Össur, an Icelandic developer of orthopaedic solutions, will finance in part the company’s R&D programme during 2016–2019 and to re-finance the acquisition of Touch Bionics.

8 Feb 2017

NIB finances district heating system upgrades in Sävsjö, Sweden

A 20-year loan to upgrade the district heating system in Sävsjö, southern Sweden.

1 Feb 2017


MORE NEWS