19 Dec 2008

NIB-lån till E.ON Sverige för utbyggnad av vindkraft i Danmark

Ett lån på 100 miljoner euro från NIB kommer att bidra till E.ON Sveriges finansiering av Rødsand II - en stor vindkraftspark utanför Lolland i Danmark.

Låneavtalet mellan NIB och E.ON Sverige AB undertecknades idag i E.ON Sveriges huvudkontor i Malmö. Lånet har en maturitet på 12,5 år, och bidrar till finansieringen av bolagets flaggskeppsprojekt. Rødsand II blir E.ON:s största vindkraftspark till havs, och beräknas stå klar år 2010.

Rødsand II, som även blir en av världens största vindkraftsparker till havs, kommer att ha en installerad effekt på 207 MW och en årlig produktion av 800 GWh. Det motsvarar två procent av hela Danmarks elproduktion eller en försörjning av 200 000 hushåll. Om en motsvarande mängd energi producerades med konventionella fossila bränslen, skulle det betyda ett årligt koldioxidutsläpp på ca 700 000 ton.

E.ON Sverige ingår i E.ON-koncernen som är världens största privata energiföretag, med etablering i Europa, USA och Ryssland. Företaget producerar och levererar energi till den nordiska marknaden i form av el, gas, värme, kyla och avfallsbehandling samt energirelaterade tjänster till cirka en miljon kunder. E.ON Sverige har drygt 6 000 medarbetare och omsatte cirka 31 miljarder kronor år 2007.

Efterfrågan på vindkraft som en förnybar energikälla har vuxit kraftigt, och Danmark är inget undantag. NIB har aktivt varit med och finansierat vindkraftsprojekt i Danmark, t.ex. Horns Rev I och II samt Nysted Havvindmøllepark. Rødsand II kommer att finansieras genom bankens nya miljölåneordning CLEERE (Climate Change, Energy Efficiency and Renewable Energy).

- NIB:s finansiering av projektet kommer att stöda E.ON, som är en stor energiaktör i Europa, att öka sitt fokus på förnybar energi, och på samma gång uppfyller vi vårt miljömandat. Det här är också en intressant gränsöverskridande investering, eftersom projektet erbjuder en möjlighet för E.ON att expandera verksamheten i Danmark, säger Nils E. Emilsson, NIB:s förste vice verkställande direktör och utlåningschef.

NIB är en multilateral finansinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga investeringsprojekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor's och Moody's.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Nils E. Emilsson, förste vice verkställande direktör och utlåningschef, tfn +358 10 618 0226

Ulf Westergård, Senior Manager, tfn +358 10 618 0234,