26 Oct 2009

NIB-laina sähkönkulutuksen mittauksen

Pohjoismaiden Investointipankki (Nordic Investment Bank, NIB) ja Helen Sähköverkko Oy ovat sopineet 28 miljoonan euron pitkän aikavälin lainasta. Laina tukee sähkönkulutuksen mittauksen etäluentajärjestelmän käyttöönottoon tähtäävää investointiohjelmaa.

Investointiohjelman toteuduttua vuoden 2013 loppuun mennessä etäluentajärjestelmään kuuluu noin 350 000 kotitaloutta ja muuta kulutuspistettä Helsingissä. Kaksisuuntaiseen viestintään perustuvassa etäluentajärjestelmässä on ominaisuuksia, jotka parantavat asiakkaiden keinoja valvoa ja optimoida sähkönkulutustaan, mm. mahdollisuus lukea mittaria tosiaikaisesti.

Uuden järjestelmän myötä Helen Sähköverkon asiakkaat saavat aiempaa paremman kokonaiskuvan sähkönkulutuksestaan, ja heidän sähkölaskunsa perustuvat ennusteiden sijasta toteutuneeseen kulutukseen. On arvioitu, että etäluennan mahdollistaman tarkemman kulutusseurannan myötä sähkönkulutus laskee jopa viidellä prosentilla vuodessa. Tämä heijastuu sähköntuotantoon, joten investointiohjelma johtaa fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan energiantuotannon päästöjen vähenemiseen.

"Projekti on hyvä esimerkki siitä, miten pienet askeleet osaltaan pienentävät ekojalanjälkeä. Energiatehokkuus ja energiankulutuksen hillitseminen ovat avainkeinoja, kun fossiilisten polttoaineiden käyttöä pyritään vähentämään," NIBin toimitusjohtaja Johnny Åkerholm sanoo.

Lisäksi järjestelmä tehostaa Helen Sähköverkon asiakaspalvelua sekä parantaa sähköverkon kapasiteetin valvontaa ja suunnittelua.

NIB on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Pankilla on johtavien luokituslaitosten Standard & Poor'sin ja Moody'sin myöntämä paras mahdollinen luottokelpoisuusluokitus AAA/Aaa.

Lisätietoja:

NIB

Lars Selenius, Senior Director Lending, puh. +358 10 618 0502, s-posti

Kim Krokfors, Senior Manager Lending, puh. +358 10 618 0517, s-posti

Linda Lindfors, Communications Specialist, puh. +358 10 618 0299, s-posti

Helen Sähköverkko Oy

Risto Harjanne, toimitusjohtaja, puh. +358 9 617 2400, s-posti

Jouni Lehtinen, yksikön päällikkö, puh. +358 9 617 2581, s-posti

Mauri Vatanen, yksikön päällikkö, puh. + 358 9 617 2488, s-posti