27 May 2010

NIB finansierar fjärravläsning av elförbrukning

Nordiska Investeringsbanken (NIB) har beviljat ett långfristigt lån på 60 miljoner euro till finska energibolaget Fortum Oyj. Lånet är avsett för ett investeringsprogram med syfte att införa ett system för fjärravläsning av elkonsumtion.

Fjärravläsningen gör det lättare för Fortums kunder att kontrollera sin elkonsumtion i realtid. Systemet fungerar genom tvåvägskommunikation, och erbjuder flera funktioner som förbättrar kundens möjligheter att kontrollera och optimera sin elförbrukning. Avläsningen kan ske till exempel via internet eller en hemmamonitor, och elräkningen baseras på kundens verkliga förbrukning istället för på uppskattningar som tidigare.

Undersökningar har visat att kundernas elkonsumtion kan minska med cirka 5 procent när de får en bättre överblick över sin egen elförbrukning.

- Genom att införa nya system som detta är det möjligt att minska utsläppen av växthusgaser på en lokal nivå, något som samtidigt har en global effekt, säger NIB:s verkställande direktör Johnny Åkerholm.

Det nya systemet underlättar också Fortums kundinformation, och förbättrar kontroll och planering av elnätets kapacitet. Fler än 590 000 elkonsumtionsenheter kommer att nås av det nya systemet vid slutet av år 2013.

Nordiska Investeringsbanken (NIB) är de åtta nordiska och baltiska ländernas gemensamma, internationella finansinstitution. NIB erbjuder långfristig finansiering till projekt som stärker konkurrenskraften och främjar miljön, främst inom energi, miljö, transport, logistik, kommunikation och innovation. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor's och Moody's.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sebastian Påwals, Senior Manager, tfn +358 10 618 0527,

Linda Lindfors, Communications Specialist, tfn +358 10 618 0299,