24 Jun 2010

NIB-lån till innovativt kraftverk


Nordiska Investeringsbanken (NIB) har beviljat ett lån på 50 miljoner euro till det finska kraftbolaget Lahti Energia. Lånet har en återbetalningstid på 20 år och är avsett för uppförandet av en ny avfallsförbränningsanläggning.

Lahti Energia, som ligger i södra Finland, utökar sin energiproduktion av returavfall. En ny gasförbränningsanläggning och ett kombinerat värme- och kraftverk kommer att behandla upp till 250 000 ton avfall varje år.
Förgasningsprocessen är ny och innovativ, och det är första gången som denna typ av process används i kommersiellt syfte i Finland.

Förgasningsprocessen sker i två parallella linjer som består av förgasning, kylning och filtrering. Den främsta energikällan utgörs av sorterat avfall av papper, trä och plast, både från hushåll och från industrin.

- I Lahtis bygger vi en helt ny, miljövänlig teknik som höjer avfallsenergins effektivitet till en ny nivå. Genom att förgasa återanvänt avfall kan vi mångfaldiga energiproduktionen jämfört med förbränning av massa. Vi är nöjda med NIB:s bidrag till vårt projekt, säger Lahti Energias verkställande direktör Janne Savelainen.

- Avfallsförbränning har traditionellt sett ansetts vara ineffektivt och förorenande, men med dagens teknik är förbränningen mycket effektiv. Genom att använda avfall som annars skulle deponeras som markfyllnad, kommer det här projektet att minska på utsläppen av växthusgaser, säger NIB:s verkställande direktör Johnny Åkerholm.

Dessutom kommer anläggningens kapacitet att vara större än vid användning av traditionella metoder. Den kombinerade värme- och kraftanläggningen beräknas ha kapacitet att producera 50 megawatt el och 90 megawatt fjärrvärme. Enligt planerna tas anläggningen i bruk våren 2012.

Nordiska Investeringsbanken (NIB) är de åtta nordiska och baltiska ländernas gemensamma, internationella finansinstitution. NIB erbjuder långfristig finansiering till projekt som stärker konkurrenskraften och främjar miljön, främst inom energi, miljö, transport, logistik, kommunikation och innovation. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor's och Moody's.


För ytterligare information, vänligen kontakta
Sebastian Påwals, Senior Manager, tfn + 358 10 618 0527,
Linda Lindfors, Communications Specialist, tfn +358 10 618 0299,