27 Aug 2010

NIB finansierar SSAB:s expansion i Sverige

Nordiska Investeringsbanken (NIB) har beviljat ett lån på totalt 85 miljoner US-dollar till den svenska ståltillverkaren SSAB. Lånet ska finansiera utbyggnaden av en av företagets anläggningar i Borlänge.

Lånet har en återbetalningstid på åtta år, och ska bidra till att finansiera företagets investeringsprogram för en ökad produktion av hållfast stål. Produktionsökningen är ett svar på en allt större efterfrågan på produkter av seghärdat stål, för tillverkning av starka, hållbara och lätta stålprodukter.

- Industriella investeringar är ytterst viktiga för att säkra och främja företagens konkurrenskraft i våra medlemsländer, säger NIB:s verkställande direktör Johnny Åkerholm.

- Vi bidrar gärna till finansieringen av SSAB:s ökade produktion av hållbara och lätta stålprodukter som kan erbjuda ekonomiska och miljömässiga fördelar jämfört med mindre avancerat stål, tillägger han.

Seghärdat stål används främst av kunder inom tillverknings- och byggsektorn, till exempel för tillverkning av bilar och lastbilar samt vindkraftverk.

SSAB är en ledande leverantör av hållfast och seghärdat stål. Företaget har produktionsanläggningar i Sverige och i USA.

Nordiska Investeringsbanken (NIB) är de åtta nordiska och baltiska ländernas gemensamma, internationella finansinstitution. NIB erbjuder långfristig finansiering till projekt som stärker konkurrenskraften och främjar miljön, främst inom energi, miljö, transport, logistik, kommunikation och innovation. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor's och Moody's.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Lars Synnes, Senior Manager Origination, tfn +358 10 618 0504,

Nina Monsen, Senior Communications Specialist, tfn +358 10 618 0291,