15 Dec 2010

NIB finansierer nyt vandkraftværk i Grønland

NIB har ydet et lån på 33,5 mio. euro (DKK 250 mio.) til Grønlands selvstyreregering til finansieringen af opførelsen af et nyt vandkraftværk ved Sisimiut på Grønlands vestkyst.

Det 15-årige lån vil være med til at finansiere opførelsen af det nye vandkraftværk, som blev officielt åbnet i april 2010. Værket forventes at generere 52 GWh i år og skal erstatte to dieselgeneratorer i byen Sisimiut.

Som følge af geografien og klimaet er Grønland afhængig af lokal produktion af elektricitet. Dieselgeneratorer har hidtil været den eneste elektricitetskilde for de 6.000 indbyggere i Sisimiut.

"Vi er glade for at være kunne bidrage til nedlukningen af det fossilt fyrede kraftværk i Sisimiut. Det nye vandkraftværk vil gøre det af med støjen fra de forurenende dieselgeneratorer, føre til bedre luftkvalitet, lavere støjniveau og ikke mindst adgang til mere pålidelig og billigere elektricitet for Grønlands befolkning," fortæller Johnny Åkerholm, NIB's President & CEO.

Det nye vandkraftværk vil betyde en reduktion af CO₂-emissioner på omkring 19.000 tons pr. år.

Grønlands selvstyreregering vil videreudlåne NIB-lånet til det lokale energiselskab, Nukissiorfiit.

Den Nordiske Investeringsbank, NIB, er en fælles, international finansiel institution for de otte nordiske og baltiske lande. NIB yder langfristet finansiering til energi-, miljø-, transport-, logistik-, kommunikations- og innovationsbranchen i forbindelse med projekter, der styrker konkurrencedygtigheden og værner om miljøet. NIB har den højest mulige kreditvurdering, AAA/aaa, hos de førende kreditvurderingsinstitutter Standard & Poor's og Moody's

Yderligere oplysninger fås ved at kontakte
Lars Fuglesang, Senior Manager, Origination, tlf. +358 10 618 0508,

Nina Monsen, Senior Communications Specialist, tlf. +358 10 618 0291,