25 Mar 2011

NIB ger lån till vindparksprojekt i norra Sverige


Nordiska Investeringsbanken (NIB) och svenska Gabrielsberget Syd Vind AB har undertecknat ett lån på totalt 35 miljoner euro. Lånet ska finansiera byggandet av en ny vindkraftspark i Västerbotten i norra Sverige.

Lånet har en återbetalningstid på 16,5 år och ska finansiera uppförandet av en ny vindkraftspark med en totalkapacitet på 46 megawatt. Parken kommer att bestå av 20 vindturbiner som beräknas tas i drift i juli 2011.

- Genom att ersätta fossila bränslen med förnybara energikällor som vindkraft kan vi bidra till att minska koldioxidutsläppen. Det är NIB:s uppgift att främja miljön genom att ge lån till projekt som denna vindkraftspark, säger NIB:s verkställande direktör Johnny Åkerholm.

Gabrielsberget Syd Vind AB ägs till 50 procent av tyska Enercon Independent Power Producer GmbH, och till 50 procent av svenska Svevind Holding AB. Enercon är världens fjärde största producent av vindkraft med över 17 000 vindturbiner i fler än 30 länder. Svevind är ett privatägt bolag som planerar, utvecklar, säljer och driver landbaserade vindkraftsprojekt av varierande storlek.

Nordiska Investeringsbanken (NIB) är de åtta nordiska och baltiska ländernas gemensamma, internationella finansinstitution. NIB erbjuder långfristig finansiering till projekt som stärker konkurrenskraften och främjar miljön, främst inom energi, miljö, transport, logistik, kommunikation och innovation. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor's och Moody's.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Eva Sandström, Senior Manager, Project & Structured Finance, tfn +358 10 618 0236,

Nina Monsen, Senior Communications Specialist, tfn +358 10 618 0291,