28 Mar 2011

NIB finansierar Neste Oils forskning i förnybart råmaterial


Nordiska Investeringsbanken (NIB) och finska Neste Oil Corporation har undertecknat ett låneavtal på totalt 50 miljoner euro. Lånet ska finansiera Neste Oils FoU-projekt med syfte att hitta nya, hållbara råvarualternativ för förnybar dieselproduktion.

Neste Oil driver ett forskningsprogram för att undersöka en mängd hållbara råmaterial för förnybar dieselproduktion. I utvärderingen av råmaterial beaktas hållbarhetskriterierna i EU:s direktiv för förnybar energi.

- NIB stöder forskning i alternativa, hållbara och icke-livsmedelsdugliga råmaterial för biodieselproduktion. Bränslet som utvecklas av Neste Oil är av hög kvalitet och leder till lägre utsläppsnivåer, och vi hoppas att det i framtiden minskar efterfrågan på fossila bränslen, säger NIB:s verkställande direktör Johnny Åkerholm.

Neste Oil grundades år 1948 och är idag ett bolag som raffinerar och säljer olja. Bolaget fokuserar på trafikbränsle av hög kvalitet och andra långt förädlade oljeprodukter.

Nordiska Investeringsbanken (NIB) är de åtta nordiska och baltiska ländernas gemensamma, internationella finansinstitution. NIB erbjuder långfristig finansiering till projekt som stärker konkurrenskraften och främjar miljön, främst inom energi, miljö, transport, logistik, kommunikation och innovation. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor's och Moody's.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kim Krokfors, Senior Manager Origination, tfn +358 10 618 0517,

Dimitrijs Alehins, Senior Communications Specialist, tfn +358 10 618 0296,