Bild: SJ AB

Bild: SJ AB

1 Oct 2020

NIB finansierar nya tåg i Sverige

NIB och den svenska persontågsoperatören SJ AB har avtalat om ett lån om 1 500 miljoner kronor (144 miljoner euro) för att delfinansiera inköp av 30 nya snabbtåg. Tågen ska gå i fjärrtrafik mellan storstadsregionerna i Sverige samt mellan Stockholm, Köpenhamn och Oslo.

Lånet som har en löptid på 13 år ska användas för att delfinansiera fler tåg så att SJ långsiktigt kan öka kapaciteten för att möta den stora efterfrågan på tågresor. Med fler och modernare tåg bidrar SJ till att stärka arbetskraftsrörligheten, tillväxten och integrationen mellan de största städerna i Skandinavien.

Eldrivna persontåg är ett klimatsmart och energieffektivt transportsätt och betraktas som en av de mest hållbara metoderna för hantering av stora resandevolymer. SJ:s långdistansrutter kan öka tågresandets andel av marknaden genom att locka resenärer att ta tåget i stället för flyget eller bilen. Därigenom förväntas projektet även indirekt leda till en minskning av koldioxidutsläppen.

SJ AB ägs av svenska staten, med uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg. Varje dag reser 150 000 personer med någon av SJ:s avgångar. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta

Tore Emanuelsson, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0244, tore.emanuelsson@nib.int

Iiris Anttalainen, Communications Unit, på +358 10 618 0258, iiris.anttalainen@nib.int