Foto: Eidsiva Energi

Foto: Eidsiva Energi

7 Sep 2020

NIB låner til investeringer optisk fiberbredbånd i Innlandet

NIB har inngått en 10-årig låneavtale med Eidsiva Energi AS for å utvikle den digitale infrastrukturen i Innlandet frem til 2021.

Lånet på 500 millioner kroner skal finansiere investeringer for å øke antallet aktive bredbåndskunder for optisk fiberbredbånd i Innlandet fylke fra 50 000 til et betydelig høyere antall innen 2021. Nyinvesteringene tilrettelegger for ytterligere tilkoblinger i perioden etter 2021.

Prosjektet er en videreføring av selskapets forrige fiberinvesteringsprogram 2017-2020, som også er finansiert av NIB, for å nå 50 000 nye aktive kunder. Målet har siden den gang økt på grunn av stor etterspørsel.

Betydningen av tilgang til raske bredbåndsnettverk for distansearbeid ble tydelig under Covid-19-pandemien. Prosjektet bidrar også til Norges nasjonale digitale strategi om å tilby minimum 100Mbit/s bredbåndstilkoblinger til 90% av alle husholdninger innen 2020.

-Koronaviruskrisen har fremhevet behovet for tilgang til rask og sikker tilkobling. Det er derfor viktig å investere i høyhastighets bredbånd, sier Henrik Normann, administrerende direktør i Den nordiske investeringsbank.

Eidsiva Energi AS er Norges største elektriske nettselskap og har vært kunde hos NIB siden 2007. Selskapet har en eierandel på 42,8% i kraftproduksjonsselskapet Hafslund E-CO Vannkraft. Eidsiva Energis øvrige virksomhet inkluderer fiberbredbånd og fjernvarme. Selskapet driver bredbånds- og fibervirksomheten via to datterselskaper, det heleide Eidsiva Fiberinvest AS og det 90,1% eide Eidsiva Bredbånd AS. Eidsiva er 50% eid av Hafslund AS, Innlandet Energi Holding AS eier 49,41% og Åmot kommune eier resten.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av de åtte medlemslandene Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittrangeringen, AAA/Aaa hos de ledende kredittrangeringsinstitusjoner Standard & Poor’s and Moody’s.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
Yngve Söderlund, Senior Manager Lending, Origination, tlf. +358 10 618 0239, yngve.soderlund@nib.int

Arild Moen, Senior Communications Officer, tlf. +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int