9 Jun 2020

Ensimmäinen PPP-hanke peruskoulujen rakentamisen rahoittamiseksi on solmittu NIB:n ja EIP:n tuella

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) ja tarkoitusta varten erikseen perustettu Kumppanuuskoulut Oy ovat allekirjoittaneet enimmillään 75 miljoonaan euroon yltävän lainasopimuksen 21,5 vuoden laina-ajallauusien koulujen ja päiväkotien rakentamiseksi Espooseen. Hanke on ensimmäinen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuushanke (Public Private Partnership- eli PPP-hanke), jossa kehitetään julkista koulutusinfrastruktuuria suomalaisessa kunnassa.

NIB:n myöntämällä lainalla rahoitetaan viiden uuden peruskoulun ja kolmen päiväkodin rakentaminen yhteensä 4 000 lapselle. Euroopan investointipankki (EIP) tukee investointia 60 miljoonan euron lainalla, jonka takaisinmaksuaika on 21,5 vuotta. Projektia tukee myös OP Yrityspankin myöntämä maksimissaan 35 miljoonan euron laina, jolla on sama takaisinmaksuaika.

Uudet tilat avaavat ovensa suunnitelmien mukaan vuosina 2022–2024. Kumppanuuskoulut Oy vastaa kohteen rahoituksesta, suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta vuoteen 2042 asti.

”Hankkeen kestävää kehitystä tukevat tavoitteet ovat mitattavissa. Se on ensimmäinen PPP-hanke, jossa rakennetaan julkisia tiloja suomalaiseen kuntaan”, NIB:n toimitusjohtaja Henrik Normann kertoo. ”Varhaiskasvatukseen tehdyt investoinnit auttavat Espoota pitämään luokkakoot pieninä ja huolehtimaan edistyksellisistä oppimisympäristöistä. Hankkeella odotetaan olevan laajat myönteiset vaikutukset oppimistuloksiin ja työmarkkinoihin.”

”Tämä hanke voi osoittautua käänteentekeväksi Suomelle. Se on erinomainen esimerkki siitä, miten julkinen sektori voi käyttää Euroopan investointiohjelman rahoitusta ja saada näin yksityiset sijoittajat mukaan edistämään yleistä etua”, EIP:n varajohtaja Thomas Östros toteaa ja jatkaa: ”Suomi on jo kärkiluokkaa koulutustutkimuksissa. Uudet investoinnit, joiden tarkoituksena on turvata lapsille parhaat mahdolliset oppimis- ja opiskelutilat, ovat hyvää jatkoa tehdylle työlle.”

”EU-tuen ja yksityisten sijoitusten ansiosta Espoon kaupunki saa pian käyttöönsä uusia kouluja ja päiväkoteja, joista jopa 4000 lasta ja nuorta pääsee nauttimaan. Olen mielissäni siitä, että Euroopan investointiohjelman kautta tuetaan koulutukseen liittyviä hankkeita ja onnittelen Espoota Suomen ensimmäisen kunnallisen PPP-hankkeen allekirjoittamisesta”, Euroopan talouskomissaari Paolo Gentiloni sanoo.

”Espoon PPP-hanke on tärkeä virstanpylväs Suomen markkinoilla ja erinomainen esimerkki kunnan, yksityisten sijoittajien yhteenliittymän ja finanssilaitosten välisestä saumattomasta yhteistyöstä”, toteaa OP Yrityspankki Oyj:n toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi. Pankki toimi transaktion kaupallisena lainaajana ja globaalina agenttina.

Alakouluikäisten lasten määrän odotetaan kasvavan Espoossa 7 % vuosina 2019–2023. Hanke on osoitus kaupungin sitoutumisesta kouluverkoston optimointiin ja nykyaikaistamiseen. Tilat suunnitellaan noudattamalla suomalaista rakennusalan RTS-ympäristöluokitusta. Tavoitteena on saavuttaa neljä tähteä luokituksessa. Merkittävä osa energiantarpeesta täytetään maalämpöpumpuilla, jotka asennetaan tontille.

”Olemme erittäin iloisia voidessamme omalta osaltamme osallistua Espoon kaupungin Koulut kuntoon -ohjelmaan, jonka tarkoituksena on turvata lapsille turvalliset, terveelliset ja toimivat tilat”, kertoo Kumppanuuskoulut Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Kouvalainen.

Suomen koulustrategiassa on määritetty neljä tärkeää tavoitetta, jotka ovat yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys, laadukkaiden oppimistulosten tukeminen, elinikäisen oppimisen edistäminen ja koulutuksen suunnitteleminen henkilökohtaisia, sosiaalisia, kulttuurisia ja taloudellisia tarpeita vastaavalla tavalla.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Pankilla on johtavien luokituslaitosten Standard & Poor’sin ja Moody’sin myöntämä paras mahdollinen luottokelpoisuusluokitus AAA/Aaa.

Lisätietoja:

Pohjoismaiden Investointipankki

Olli Lempiäinen, Senior Manager, Origination, puh. +358 10 618 0525, olli.lempiainen@nib.int

Karim El-Nagdy, Director, Head of Project & Structured Finance, puh. +358 10 618 0568, karim.el-nagdy@nib.int

Lisa-Maria Altenberger, Communications Officer, puh. +358 10 618 0234, lisa-maria.altenberger@nib.int

Yhteystieto lehdistön yhteydenottoja varten

EIP: Tim Smit, +352 691 286423, t.smit@eib.org

OP: OP Corporate Communications, +358 50 523 9904, viestinta@op.fi

Kumppanuuskoulut Oy: Jaakko Kouvalainen, +358 40 54 68 073, jaakko.kouvalainen@kumppanuuskoulut.fi