Bild: Lidl Sverige

Bild: Lidl Sverige

24 Feb 2020

NIB finansierar gröna byggnader för Lidl i Sverige

NIB och Lidl Sverige har tecknat ett låneavtal om 500 miljoner kronor för att finansiera bygget av nya BREEAM-certifierade byggnader för butiker, huvudkontor och logistikverksamhet i Sverige.

Lidl Sverige driver flera hållbarhetsinsatser för att förbättra energieffektiviteten i sin verksamhet, inklusive koldioxidneutrala transporter, avfallshantering och investeringar i miljövänliga byggnader i Sverige.

Det tioåriga lånet från NIB ska finansiera byggnationen av Sveriges första NollCO2-butiksbyggnad i Visby på Gotland. Pilotprojektet är gemensamt för Lidl och Sweden Green Building Council (SGBC). NollCO2 är en ny miljöcertifiering för klimatneutrala byggnader som ska ge nettonollutsläpp under byggnadens livscykel.

Den nya Lidl-butiken i Visby ska ha energisnål belysning och uppvärmning, med bland annat värmeåtervinning samt solpaneler på taket, ekozoner för insekter och fåglar, och laddstationer för elbilar och cyklar.

Lånet kommer också användas för delfinansiering av Lidl Sveriges nya huvudkontor och en närliggande matbutik i Barkarbystaden i Stockholm. Byggarbetet har redan inletts och byggnaden beräknas stå klar hösten 2020.

Lånet delfinansierar även Lidls nybyggda lager i Örebro som stod klart i oktober 2019. Det nya centrallagret bidrar till att öka kapaciteten i Lidl Sveriges logistikverksamhet samt optimerar logistikflödet vilket minskar Lidl Sveriges totala klimatpåverkan.

Byggnaderna certifieras enligt nivå Excellent i miljöstandarden BREEAM för miljövänliga byggnader.

Lidl är en internationell livsmedelskedja som har cirka 10 800 butiker i 29 länder. I Sverige har Lidl för närvarande över 190 butiker och cirka 4 200 anställda. Kedjan hör till den tyska koncernen Schwarz-Gruppe.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta

Nicolas Audibert, Director, Origination, på +358 10 618 0689, nicolas.audibert@nib.int

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, på +358 10 618 0234, lisa-maria.altenberger@nib.int