Solenergiprojekt i västra Ukraina. Bild: Bo Nyhus, NEFCO

Solenergiprojekt i västra Ukraina. Bild: Bo Nyhus, NEFCO

26 Nov 2019

NIB och NEFCO finansierar investeringar i förnybar energi i Östeuropa

NIB och Nordiska miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) har avtalat om ett låneprogram på 25 miljoner euro och en löptid på 15 år. Programmet ska finansiera projekt inom energieffektivitet och förnybar energi i Östeuropa, främst i Ukraina.

NEFCO finansierar enbart miljö- och klimatrelaterade investeringar, med fokus på små och medelstora projekt som har demonstrationsvärde och potential för uppskalning.

Låneprogrammet som avtalats med NIB ska riktas på kommunala investeringar i energieffektivitet och förnybar energi, genom projekt som innehåller kompetensinsatser från nordiska aktörer.

Hittills har man identifierat potentiella vind- och solkraftsprojekt i Ukraina.

”Ukraina är i dag ett av de mest energiintensiva länderna i Europa, och kräver investeringar för att modernisera sin infrastruktur och utöka användningen av förnybara energikällor. Ukraina strävar efter att täcka 11 procent av sitt energibehov via förnybara energikällor 2020. Den här nya finansieringen gör att vi kan bidra ytterligare till den gröna övergången i Östeuropa,” säger Trond Moe, vd på NEFCO.

”NEFCO:s kunnande ifråga om energimarknaden i regionen i kombination med långsiktig finansiering från NIB gör det möjligt för oss att stödja investeringar i förnybara energikällor i Östeuropa. Genom samarbetet får också nordiska företag nya möjligheter att exportera tekniska lösningar till energisektorn i Ukraina”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Detta är andra gången som NEFCO och NIB avtalar om ett låneprogram. Det första lånet 2017 riktades till ett projekt med avsikt att höja energieffektiviteten hos universitet i Ukraina.

NEFCO är en internationell finansinstitution som ägs av de nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Bolaget finansierar miljöinvesteringar inom bland annat energieffektivitet, ren energiproduktion och avloppsrening i syfte att uppnå positiva miljöeffekter.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Marjo Harri, Senior Director, Head of FI & SME, på +358 10 618 0227, marjo.harri@nib.int

Lisa-Maria Altenberger, Communications Officer, på +358 10 618 0234, lisa-maria.altenberger@nib.int