3 Apr 2019

NIB och Deutsche Leasing Sverige fortsätter samarbete kring finansiering av småföretag

NIB och Deutsche Leasing Sverige AB (DLS) har inrättat ett nytt låneprogram på 6 miljoner euro för att finansiera leasing av utrustning för små och medelstora företag (SMF) och små midcap-företag i NIB:s medlemsländer.

Det femåriga låneprogrammet ska stödja anskaffningen av produktionsutrustning för SMF och små midcap-företag i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Detta låneprogram är det tredje avtalet mellan DLS och NIB. Det första avtalet slöts 2016 och det andra 2017. De två tidigare programmen har utnyttjats till fullo.

”Det gläder oss att vi kan fortsätta samarbeta med Deutsche Leasing Sverige för att stödja SMF och små midcap-företag. Låneprogrammet underlättar tillgången till finansiering för anskaffning av kapitalvaror samt för andra investeringar som förbättrar produktiviteten och främjar en effektiv marknad i NIB:s medlemsländer”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Deutsche Leasing Sverige AB, grundat 2006, erbjuder finansiering och tjänster för materiella tillgångar i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Företaget ingår i Deutsche Leasing Group som är ett ledande bolag inom tillgångsfinansiering för medelstora företag i Tyskland. Bolaget tillhandahåller ett brett urval investeringsrelaterade finansieringslösningar och kompletterande tjänster. Deutsche Leasing har verksamhet i över tjugo länder.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta

Ralf Hansson, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0268, ralf.hansson@nib.int

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, på +358 10 618 0234, lisa-maria.altenberger@nib.int