14 Mar 2019

NIB og SpareBank 1 Østlandet signerer nytt låneprogram

NIB og SpareBank 1 Østlandet har lansert en lånefasilitet på 1 milliard kroner for små og mellomstore bedrifter og miljøprosjekter i Norge.

Det seksårige låneprogrammet vil bli brukt til videreutlån til små og mellomstore bedrifter og for finansiering av miljøprosjekter i liten skala i Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus.

Kvalifiserte investeringer under lånefasiliteten omfatter for eksempel prosjekter innen transport og skogbruk, samt kjøp av industrimaskiner og IT-utstyr.

Miljøprosjekter som kan få finansiering under lånefasiliteten inkluderer blant annet energieffektivitetsinvesteringer og grønne bygninger.

Dette er det fjerde låneprogrammet som er inngått mellom NIB og SpareBank 1 Østlandet siden 2004.

– Små og mellomstore bedrifter utgjør en betydelig del av den økonomiske aktiviteten i NIBs medlemsland. Vårt langsiktige samarbeid med SpareBank 1 Østlandet har bedret tilgangen til finansiering for mindre bedrifter og har bidratt til å øke produktivitetsveksten, sier Henrik Normann, president og administrerende direktør i NIB.

Kvalifiserte prosjekter vil overholde NIBs krav til bærekraft.

SpareBank 1 Østlandet er Norges fjerde største sparebank og har hovedkontor i Hamar. Banken har 37 bankkontorer og betjener ca. 337 000 kunder i Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av åtte medlemsland: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittratingen, AAA/Aaa, hos de ledende kredittrangeringsinstitusjonene Standard & Poor’s og Moody’s.

Hvis du ønsker ytterligere informasjon, kontakt

Sari Cabell, Senior Manager, Origination, at +358 10 618 0519, sari.cabell@nib.int

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, på +358 10 618 0234, lisa-maria.altenberger@nib.int