24 Jan 2019

NIB ja Bonum Pankki rahoittavat PK-yrityksiä

NIB ja Bonum Pankki Oyj ovat perustaneet 35 miljoonan euron lainaohjelman pk-yritysten ja ympäristöhankkeiden rahoittamiseen.

Bonum Pankki Oyj on talletuspankki, jonka POP Pankki -ryhmän keskusyhteisö POP Pankkiliitto osk omistaa kokonaan. POP Pankki -ryhmä on 26 jäsenosuuspankin yhteenliittymä.

Seitsemän vuoden lainaohjelma on suunnattu pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille). Lisäksi ohjelman puitteissa voidaan rahoittaa pienimuotoisia ympäristöhankkeita.

Lainaohjelma edesauttaa pk-yritysten luotonsaantia. POP Pankki -ryhmän jäsenosuuspankit lainaavat varat eteenpäin ohjelmaan soveltuville yrityksille ja hankkeille. Lainanannon odotetaan kohdentuvan pääasiassa pk-yritysten sekä maa- ja metsätalousyrittäjien investointeihin.

”Pk-yritykset ovat yrittäjyyden, kasvun ja innovaatioiden tärkeimpiä alullepanijoita Pohjoismaissa ja Baltiassa. Toivomme, että lainaohjelma Bonum Pankin kanssa parantaa pk-yritysten rahoituksen saatavuutta ja näin ollen lisää kilpailua ja tuottavuutta”, NIB:n toimitusjohtaja Henrik Normann sanoo.

”NIB:n kanssa yhteistyössä toteutettu lainaohjelma antaa POP Pankeille entistäkin paremmat mahdollisuudet tarjota rahoitusta pk-yrityksille niiden kilpailukyvyn edistämiseksi. Suomalaisten pk-yritysten menestys heijastuu positiivisesti myös niiden ympäristöön. Maakunnissa ja pienemmillä paikkakunnilla tällä on erityisen suuri merkitys”, johtaja Timo Hulkko POP Pankki -ryhmästä sanoo.

Bonum Pankki on POP Pankki -ryhmän keskusluottolaitos, joka tuottaa varainhankinta- ja maksujenvälityspalveluja. POP Pankki -ryhmällä on tällä hetkellä 85 konttoria ja palvelupistettä 60 kunnassa ja yhteensä noin 250 000 pankkiasiakasta.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Pankilla on johtavien luokituslaitosten Standard & Poor’sin ja Moody’sin myöntämä paras mahdollinen luottokelpoisuusluokitus AAA/aaa.

Lisätietoja:

Pohjoismaiden Investointipankki:

Taina Ulkoniemi, Senior Manager, Origination, puh. +358 10 618 0231, taina.ulkoniemi@nib.int

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, puh. +358 10 618 0234, lisa-maria.altenberger@nib.int

POP Pankki -ryhmä:

Timo Hulkko, johtaja, POP Pankki -ryhmä, puh. 0500 894 008, timo.hulkko@poppankki.fi