27 Sep 2018

NIB och Orusts Sparbank lanserar låneprogram för små och medelstora företag i Sverige

NIB och svenska Orusts Sparbank har avtalat om en lånefacilitet på 130 miljoner kronor för att finansiera investeringar i små och medelstora företag och i miljöprojekt på Orust med omnejd inom bankens verksamhetsområde.

Lånet med en löptid på fem år ska främst användas för att finansiera projekt inom byggande, fastigheter, fiske och jordbruk samt hotell- och restaurangbranschen.

Små och medelstora företag står för en betydande del av den ekonomiska aktiviteten och sysselsättningen i regionen. Låneprogrammet ska ge dem bättre finansieringsmöjligheter.

Orusts Sparbank, med säte på ön Orust, är den elfte största sparbanken i Sverige. Banken har cirka 33 000 privatkunder och 4 000 företagskunder.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta

Ralf Hansson, Senior Manager, Origination, tfn +358 10 618 0268, ralf.hansson@nib.int

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, tfn +358 10 618 0234, lisa-maria.altenberger@nib.int