Bild: Norrtälje kommun

Bild: Norrtälje kommun

9 Oct 2018

NIB finansierar vattenförsörjning och kommunal infrastruktur i Norrtälje

NIB och Norrtälje kommun har tecknat ett 25-årigt lån på 400 miljoner kronor för finansiering av vattenförsörjning, avloppsrening, nya skolbyggnader och en ny brandstation.

Norrtälje kommun räknar med att ha över 76 000 invånare 2026. Kommunen bygger därför ut den kommunala infrastrukturen för att kunna tillgodose kapacitet för flera tusen nya hushåll de kommande åren.

Just nu pågår byggandet av en ny grundskola i Rimbo, och kommunen har behov av flera skolor och förskolor de kommande åren. Den nya brandstationen som är under uppförande ingår i lånefinansieringen från NIB.

Flera av kommunens reningsverk ska moderniseras och byggas ut de kommande åren, bland andra Lindholmens reningsverk i Norrtälje stad och reningsverket i Rimbo. Dessutom är bostadsbyggandet på en hög nivå, och kommunen ska bygga ut VA-anläggningen på flera platser.

”Genom att investera i den kommunala infrastrukturen kan Norrtälje anpassa sig till befolkningstillväxten och säkerställa dricksvattenförsörjningen. Moderniseringen av reningsverken bidrar till att hålla kvaliteten på utsläppt avloppsvatten på en godtagbar nivå”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

”Vi är mycket stolta över att kunna utöka vårt engagemang med NIB som en långsiktig finansiär för våra hållbara investeringar i kommunen. Det visar att vi är en stark kommun som investerar i klimatsmarta lösningar för framtiden”, säger Jonas Andréasson, finanschef på Norrtälje kommun.

Norrtälje kommun är beläget nordöst om Stockholm och har en vacker skärgård. Kommunen har idag drygt 61 000 invånare.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Tore Emanuelsson, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0244, tore.emanuelsson@nib.int

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, på +358 10 618 0234, lisa-maria.altenberger@nib.int