Laanilan biovoimalaitoshanke. Kuva: Oulun Energia / UKI Arkkitehdit

Laanilan biovoimalaitoshanke. Kuva: Oulun Energia / UKI Arkkitehdit

4 Jul 2018

NIB rahoittaa kestävää energian tuotantoa Pohjois-Suomessa

Pohjoismaiden investointipankki (NIB) ja Oulun Energia ovat allekirjoittaneet 100 miljoonan euron lainasopimuksen, joka koskee uuden sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen rakentamista Ouluun.

Myönnetty 18 vuoden laina on osa yhtiön investointi-ohjelmaa, jolla nykyaikaistetaan tuotantoa ja keskitytään vähentämään ilmapäästöjä.

Uusi biovoimalitos korvaa vuodesta 1977 asti käytössä olleen vanhan Toppilan 1- voimalaitosyksikön. Teknisesti voimalaitos on suunniteltu siten, että laitoksen kattila voi hyödyntää monipuolisia polttoainekoostumuksia ja niiden suhteita voidaan heposti muuttaa. Uuden yksikön myötä lämmön ja sähkön tuotanto pysyvät samalla tasolla, mutta biopolttoaineiden osuus on suurempi. Uuden laitoksen polttoaineyhdistelmässä on noin 70 prosenttia puubiomassaa, 15 prosenttia turvetta ja 15 prosenttia kierrätyspolttoainetta.

”Investointi auttaa vähentämään ilmapäästöjä biopolttoaineiden käytön lisääntymisen ja poistokaasujen käsittelyn paranemisen ansiosta. Se edesauttaa Oulun Energiaa saavuttamaan tavoitteensa hiilineutraaliudesta vuoteen 2050 mennessä”, NIB:n toimitusjohtaja Henrik Normann kertoo.

Lisäksi tuotantovälineiden uudistaminen parantaa yhtiön tuottavuutta.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 200 miljoonaa euroa. Rakentaminen on aloitettu tämän vuoden kesäkuussa, ja uusi yhteistuotantolaitos otetaan käyttöön vuoden 2020 loppuun mennessä.

Oulun Energia on Oulun kaupungin omistama osakeyhtiö. Pohjois-Suomen suurimman energiakonsernin toiminta kattaa polttoaineiden tuotannon, sähkön ja kaukolämmön tuotannon, myynnin ja jakelun sekä muita energiapalveluja.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Johtavat luottokelpoisuuslaitokset Standard & Poor’s ja Moody’s ovat myöntäneet NIB:lle parhaan mahdollisen luottokelpoisuuden AAA/Aaa.

Lisätietoja:

Kari Jaukkuri, Senior Manager, Lending, puh. +01 06 18 0237, kari.jaukkuri@nib.int
Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, puh. +01 06 18 0234, lisa-maria.altenberger@nib.int