Kuva: Caruna

Kuva: Caruna

6 Jun 2018

NIB rahoittaa Carunan sähköverkon uudistusta

NIB on allekirjoittanut 15 vuoden lainasopimuksen Suomen suurimman sähkönsiirtoyrityksen Carunan kanssa sähkönjakelun luotettavuuden parantamiseksi.

Myönnetyllä 150 miljoonan euron lainalla rahoitetaan Carunan hanketta, jossa tehdään merkittäviä parannuksia yhtiön sähköverkkoon. Hankkeessa lisätään säävarman sähköverkon osuutta siirtämällä nykyiset maanpäälliset sähkölinjat maan alle. Lisäksi vanhat pylväsmuuntajat vaihdetaan EU:n säännösten vaatimukset täyttäviin uusiin muuntajiin.

Suunniteltujen toimien odotetaan parantavan paitsi sähkönjakelun luotettavuutta, lisäävän myös verkon energiatehokkuutta pienemmän tehohäviön vuoksi. Uudistushankkeen muita myönteisiä ympäristövaikutuksia ovat verkon visuaalisen näkyvyyden väheneminen maanpäällisten linjojen purkamisen ansiosta ja entistä pienempi öljyvuotojen riski vanhojen pylväsmuuntajien korvaamisen tuloksena. Verkon purkamisen yhteydessä talteen otetut materiaalit kierrätetään.

”Entistä parempi sähköverkko varmistaa luotettavan sähkönjakelun ja edesauttaa verkon nopeampaa palautumista toimintahäiriön jälkeen. Tämä tuo merkittävän hyödyn yrityksille ja kotitalouksille niin asutuskeskuksissa kuin haja-asutusalueillakin”, sanoo NIB:n toimitusjohtaja Henrik Normann.

Caruna Networks Oy:llä on noin 672 000 sähkönsiirtoasiakasta. Yhtiö on Suomen suurin sähkönsiirtoyhtiö, ja sen osuus markkinoista on 21 %. Carunan sähköverkot sijaitsevat Lounais-, Länsi- ja Pohjois-Suomessa sekä Joensuussa. Carunan omistavat kanadalainen eläkerahasto Ontario Municipal Employees Retirement System (OMERS) (40 %), Commonwealth Bank of Australia -pankin First State Investments -sijoitusyhtiö (40 %), Suomen suurin eläkerahasto Keva (12,5 %) ja Suomen kolmanneksi suurin keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo (7,5 %).

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Johtavat luottokelpoisuuslaitokset Standard & Poor’s ja Moody’s ovat myöntäneet NIB:lle parhaan mahdollisen luottokelpoisuuden AAA/Aaa.

Lisätietoja:
Sebastian Påwals, Director, Head of Energy & Environment, puh. +358 10 618 0527, sebastian.pawals@nib.int

Niina Rantti, Communications Officer, puh. +358 10 618 0265, niina.rantti@nib.int