14 Dec 2017

NIB och Nooa Sparbank lanserar låneprogram för SMF samt miljöprojekt

NIB och finska Nooa Sparbank Ab har tecknat avtal om ett långfristigt låneprogram på 10 miljoner euro för vidareutlåning till små och medelstora företag (SMF) och för finansiering av små miljöprojekt i Finland.

Inom ramen för den sjuåriga lånefaciliteten kommer Nooa Sparbank att erbjuda finansiering till små och medelstora företag i Finland för att lätta på kreditbegränsningarna. Programmet erbjuder också finansiering för renoveringsprojekt som ökar energieffektiviteten i bostadshus.

Projekt som kan beviljas lån från lånefaciliteten ska vara förenliga med NIB:s kriterier på SMF.

Nooa Sparbank Ab (grundad 2003) är den tredje största sparbanken i Sparbanksgruppen i Finland, beräknat enligt balansomslutning 31 december 2016. Nooa Sparbank har kontor i Helsingfors, Esbo, Vanda och mellersta Nyland. Bankens vd är Esa Jäntti. Vid utgången av juni 2017 hade banken 28 900 kunder i huvudstadsregionen.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Nordiska investeringsbanken:

Taina Ulkoniemi, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0231,

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, på +358 10 618 0234,

Nooa Sparbank:

Esa Jäntti, verkställande direktör, på +358 40 038 3348,

Pekka Haajanen, vice verkställande direktör, på +358 40 844 3620,