16 Nov 2017

NIB finansierer avanserte målere og oppgraderinger av kraftnettet i Norge

NIB har inngått en 15-årig låneavtale på 400 millioner kroner med energiselskapet Glitre Energi AS for utrulling av avanserte målere og oppgradering av regional- og distribusjonsnettet i Buskerud.

En del av lånet skal finansiere automatiske strømmålere (AMS) for nesten 100 000 kunder i Buskerud og Hadeland, samt kommunikasjonsinfrastruktur og innsamlingssystem for å samle målerverdier. Utrulling av AMS vil bli gjennomført innen utgangen av 2019, som en del av en nasjonal plan for oppgradering av kraftnettet og sentral innhenting av markedsdata fra strømnettet.

Den andre delen av lånet vil dekke investeringer i regional- og distribusjonsnettet i Buskerud-regionen. Dette inkluderer nye tilkoblinger og forsterkning av distribusjonsnettet, samt investeringer i regionalnettet i Drammen, Flesaker-Setersberg, Numedal og Kongsberg.

-Smarte nett forventes å ha positiv innvirkning på energieffektivitet i det lange løp. Sammen med utrulling av smarte målere vil denne soppgraderingen gi et mer fleksibelt og pålitelig nett i den voksende Buskerud-regionen, sier Henrik Normann, president og administrerende direktør i NIB.

Glitre Energi AS er et av Norges største regionale kraftselskaper. Det eies likt av Buskerud fylke gjennom Vardar AS og Drammen kommune.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av de åtte medlemslandene Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittrangeringen, AAA/Aaa hos de ledende kredittrangeringsinstitusjoner Standard & Poor’s and Moody’s.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Yngve Söderlund, Senior Manager, Origination, tlf. +358 10 618 0239, 

Lisa-Maria Altenberger, Communications Officer, tlf. +358 10 618 0234,