9 Nov 2017

NIB och Deutsche Leasing Sverige lanserar en ny lånefacilitet för småföretag

Nordiska investeringsbanken (NIB) och Deutsche Leasing Sverige AB har lanserat en lånefacilitet på 12 miljoner euro för att finansiera leasing av utrustning för små och medelstora företag och små midcap-företag i NIB:s medlemsländer.

Lånefaciliteten löper på fem år och ska underlätta anskaffning av produktionsutrustning för små och medelstora företag och små midcap-företag. Det tidigare låneprogrammet som avtalades 2016 har anvisats till småföretag främst i Sverige och Danmark.

Deutsche Leasing Sverige AB, grundat 2006, levererar leasingtjänster i Sverige samt i Danmark, Finland och Norge. Företagets kundbas består till 80 % av små och medelstora företag och till 20 % av midcap-företag. Företaget ingår i Deutsche Leasing Group som erbjuder leasing och andra finansiella lösningar och tjänster för små och medelstora företag, som till exempel factoring. Deutsche Leasings internationella nätverk omfattar över tjugo länder.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Ralf Hansson, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0268,

Dimitrijs Alehins, Senior Communications Specialist, på +358 10 618 0296,