24 Oct 2017

NIB finansierar utbyggnad av Norra Karelens centralsjukhus i östra Finland

Norra Karelens nya sjukhus i Joensuu. Visualisering: Siun Sote

Nordiska investeringsbanken (NIB) och Samkommunen Norra Karelens social- och hälsovård (Siun Sote) har avtalat om ett 23-årigt lån på 22,8 miljoner euro för finansiering av utbyggnaden av det regionala centralsjukhuset i Joensuu i östra Finland.

Utbyggnaden med en yta på totalt 19 140 m2 gör det möjligt att centralisera akutmottagning under samma tak samt att utnyttja resurser effektivare.

Utbyggnaden av Norra Karelens sjukhus är ett svar på utmaningen från en åldrande befolkning och ett ökande antal patienter i regionen. Den totala investeringen uppgår till cirka 47 miljoner euro. De nya lokalerna ska tas i bruk i mars 2020.

”Samkommunen Norra Karelens social- och hälsovård" Siun Sote inrättades 2017 som gemensam huvudman för vård- och socialtjänster samt specialtjänster i fjorton medlemskommuner i landskapet Norra Karelen. Sammanlagt har landskapet 170 000 invånare.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Olli Lempiäinen, Senior Manager Origination, på +358 10 618 0535,

Dimitrijs Alehins, Senior Communications Specialist, på +358 10 618 0296,