10 Jul 2017

NIB rahoittaa uutta sairaalaa Keski-Suomessa

Kuva: Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ovat allekirjoittaneet sadan miljoonan euron lainasopimuksen sairaalan rakentamisesta Jyväskylään.

Hoitopalvelut keskitetään uuteen sairaalaan, jossa hyödynnetään huipputekniikkaa ja uudistettua potilas- ja henkilöstölogistiikkaa. Näin parannetaan palvelun laatua ja saadaan kustannussäästöjä. Sairaalan lämmitysratkaisuissa hyödynnetään jätettä ja maalämpöä, joilla täytetään noin kolmannes sairaalan energiantarpeesta.

”Pohjoismaiden Investointipankin rahoittaman hankkeen odotetaan parantavan paikallisen sairaalan tuottavuutta ja sitä kautta tehostavan terveydenhuollon julkisten menojen käyttöä. Paremmat julkiset palvelut lisäävät osaltaan elämänlaatua alueella ja vaikuttavat myönteisesti myös alueen taloudelliseen kilpailukykyyn”, NIB:n toimitusjohtaja Henrik Normann sanoo.

Rakennustöiden odotetaan valmistuvan vuonna 2020. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi, mukaan lukien rakennustyöt sekä tieto- ja viestintätekniset, lääketieteelliset ja muut laitteet, arvioidaan noin 500 miljoonaa euroa.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistaa 21 keskisuomalaista kuntaa. Sairaanhoitopiiri tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja jäsenkuntiensa 250 000 asukkaalle. Vuoden 2015 lopussa sairaanhoitopiirin palveluksessa oli 3 800 työntekijää, joista lääkäreitä 466.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Johtavat luottokelpoisuuslaitokset Standard & Poor’s ja Moody’s ovat myöntäneet NIB:lle parhaan mahdollisen luottokelpoisuuden AAA/Aaa.

Lisätietoja:
Dimitrijs Alehins, Senior Communications Specialist, puh. 010 618 0296,