3 Apr 2017

NIB finansierar fyra universitetsbyggnader i Sverige

Kungliga Musikhögskolan, Stockholm. Visualisering: Akademiska Hus.

NIB och det svenska fastighetsbolaget Akademiska Hus AB har tecknat ett 12-årigt lån på sammanlagt 1 miljard kronor (105 miljoner euro) för uppförande av fyra universitetsbyggnader på olika orter i Sverige.

Lånet ska användas för att finansiera den nya byggnaden för Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, uppförandet av Segerstedthuset för Uppsala universitet, renoveringen och utbyggnaden av mikrobiologicentret vid Umeå universitet och Framtidens laboratorium för Karolinska Institutet i Flemingsberg.

Kungliga Musikhögskolans nybygge ger den världsberömda musikakademin förstklassiga lokaler. Inflyttningen ägde rum under 2016.

Segerstedthuset kommer att inhysa Uppsala universitets ledning och förvaltning. Byggnaden beräknas bli färdigställd till sommaren 2017 och ge plats till 600 medarbetare på en yta på 22 300 kvadratmeter.

Umeå universitets moderniserade och utbyggda mikrobiologicenter skall inrymma lokaler för experimentell och translationell medicinsk forskning. Byggnaden med en yta på 2 300 kvadratmeter kommer att invigas år 2020.

Framtidens laboratorium vid Karolinska Institutet blir ett centrum för biomedicinsk spetsforskning inom flera områden, bland annat mot smittsamma sjukdomar och odontologi. Den moderniserade byggnaden med en yta på 10 000 kvadratmeter skapar en arbetsmiljö för ca 800 forskare. Byggnaden kommer att invigas år 2018.

”De nya toppmoderna undervisnings- och forskningsmiljöerna kommer att stärka den vetenskapliga kompetensen och konkurrenskraften inom högre utbildning i Sverige. Dessa projekt skapar en infrastruktur för ett närmare samarbete mellan den akademiska världen och industrin”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

De fyra byggnaderna kommer att certifieras enligt det svenska systemet Miljöbyggnad, nivå silver.

Akademiska Hus AB är ett svenskt statligt ägt bolag med uppdrag att utveckla och förvalta fastigheter för akademisk utbildning och forskning. Akademiska Hus tillhandahåller lokaler för cirka 60 procent av de statliga universiteten i Sverige.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Tore Emanuelsson, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0244,

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, på +358 10 618 0234,