15 Dec 2016

NIB och försäkringsbolaget Garantia lanserar ett låneprogram för små och medelstora företag och midcaps i Finland

SMEs industry

Nordiska investeringsbanken (NIB) och finska Försäkringsaktiebolaget Garantia lanserar en lånefacilitet på 20 miljoner euro med riskdelning för att finansiera investeringsprojekt i små och medelstora företag och små midcap-företag i Finland.

Löptiden för de enskilda lånen inom lånefaciliteten är högst 5–7 år. NIB och Garantia delar lika på kreditrisken gentemot låntagarna. Garantia har auktorisation att välja lämpliga låntagare och utföra kreditanalyser och riskvärderingar i enlighet med principer som NIB och Garantia kommit överens om.

NIB tecknar låneavtal med låntagarna, och Garantia utfärdar en garanti på 50 procent av beloppet och räntorna för varje lån. Garantia kommer också att vara ombud för NIB avseende säkerheterna för lånen.

Målgruppen är små och medelstora företag med en omsättning på högst 50 miljoner euro och små midcap-företag med en omsättning på högst 150 miljoner euro. Lämpliga projekt genomförs i Finland och omfattar investeringar i nya maskiner och ny utrustning (materiella tillgångar) eller produktions-/serviceenheter, IT och FoU, inklusive därtillhörande rörelsekapital.

”Syftet med lånefaciliteten som vi upprättar med Garantia är att stöda finska småföretag genom en modell där NIB kan dela kreditrisken med en partner. Detta är första gången som NIB tillhandahåller riskdelningslån”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

”Låneprogrammet som NIB och Garantia lanserar tillsammans erbjuder ett nytt finansieringsalternativ för små och medelstora företag samt midcaps. Samarbetet med NIB är en viktig ny möjlighet för Garantia när företaget utvidgar sina finansieringslösningar för finska företag med sina samarbetsparter”, säger Garantias verkställande direktör Vesa Aho.  

Den nya samarbetsmodellen följer av anpassningen av NIB:s utlåningsstrategi från i fjol som syftar till att bredda bankens utbud av produkter till små och medelstora företag och midcap-företag.

Garantia (grundat 1993) är ett privat skadeförsäkringsbolag som specialiserar sig på att utfärda garantier till finska företag. Garantia är ett helägt dotterbolag till Taaleri Abp.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Taina Ulkoniemi, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0231,

Dimitrijs Alehins, Senior Communications Specialist, på +358 10 618 0296,